نوحه های سنتی و زنجیرزنی

قیمت : 50,000 ریال
توضیحات : مجموعه ای از جدیدترین نوحه های سنتی و زنجیرزنی

در این کتاب چندین نوحه سینه زنی سنتی ، زمزمه ، نوحه زنجیر زنی و ... به همراه سی دی سبک آن گردآوری شده است