هر که دارد هوس ...

قیمت : 40,000 ریال
توضیحات : مجموعه اشعار توسل به امام حسین (ع)

مجموعه اشعار توسل به امام حسین (ع) از شعرای به نام کشور

این کتاب 120 صفحه ای با صحافی فنری عرضه شده است که به خاطر صحافی فنری عمر کتاب بیشتر خواهد شد.

اندازه کتاب جیبی است و در آن بهترین اشعار ویژه محرم و توسل به حضرت سید الشهدا گردآوری شده است.