لهوف

قیمت : 50,000 ریال
توضیحات : مقتل بسیار معتبر و معروف لهوف اثر سید بن طاووس که مورد تایید اکثر علمای حدیث قرار گرفته است.

این مقتل شرحی از واقعه عاشورا را در خود جای داده است و از معتبرترین ونفیس ترین مقاتل موجود است که خیل کثیری از علما در مراسم عزاداری امام حسین با استناد به این مقتل ذکر مصیبت می خوانند.