شب های محرم 4

قیمت : 40,000 ریال
توضیحات : مجموعه ای از اشعار و نوحه های سینه زنی و زنجیرزنی برای ماه های محرم و صفر که به همراه سی دی سبک ان ارائه شده است.

در این کتاب آثار دو شاعر گرانقدر اهل بیت آقایان اسماعیل شبرنگ و روح الله گائینی به رشته تحریر در آمده است.

در این کتاب که شامل 132 صفحه و در قطاع پالتویی می باشد اشعار و نوحه های ماه های محرم و صفر قرار دارد.