شمیم سیب سرخ دفتر دوم

قیمت : 50,000 ریال
توضیحات : مجموعه اشعار-زمزمه ها و شورهای محرم و صفر همراه با سی دی سبکها

اثر شاعر جوان وخوش ذوق اهل بیت : اسماعیل شبرنگ