بحر طویل های شهادتی و عاشورایی

قیمت : 27,000 ریال
توضیحات : مجموعه ای از بحر طویل ها ویژه شهادت ائمه و بحر طویل های عاشورایی

به همراه مصاحبه تصویری حاج غلامرضا سازگار