• دوشنبه 2 بهمن 96

مناجات با امام رضا علیه السلام-(درد دلم را به رضا گفته ام )

8914
33

باز مرا در  به دهن آمده
طوطی طبعم به سخن آمده
باز به رویم در خلد باز شد
رحمت بی واسطه آغاز شد
باز دلم مست و هوایی شده
گرم مناجات رضایی شده
جنون عاشقانه بی حد شده
مرغ دلم راهی مشهد شده
اشک دل از دیده روان می کنم
آنچه که مخفیست عیان می کنم
چشم دل خویش چو وا می کنم
زمزمه رضا رضا می کنم
غبار معصیت زدل رفته ام
درد دلم را به رضا گفته ام
ای شجر باغ علی و بتول
چو فاطمه بضعه پاک رسول
ای دو جهان ریزه خور خوان تو
جان به فدای تو و احسان تو
ای حرمت به عرش حق متصل
دشمن و دوست از کرم تو خجل
خلق جهان را تو پناهی رضا
کن به من خسته نگاهی رضا
کعبه دل حج فقیران تویی
شاه کرم حضرت سلطان تویی
گرچه بود زائر تو بی حساب
خواسته کسی نماند بی جواب
گرچه بود حاصل عمرم گناه
ولی به درگاه تو آرم پناه
مران مرا مران مرا از درت
به پهلوی شکسته مادرت
عبدالزهرا

  • پنج شنبه
  • 14
  • مهر
  • 1390
  • ساعت
  • 11:0
  • نوشته شده توسط
  • حیدریم

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران