# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن و سبک زمینه شب دوم- ورود کاروان -( یه عمره توی قلبم آقا یه ماتم دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
وحید ولوی
98
2 دانلود متن و سبک زمینه شب دوم - ورود کاروان -( گریه کنم از غم تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
وحید ولوی
113
+1
3 دانلود متن و سبک واحد شب دوم محرم -( نالد زمین و آسمان - می آید از ره کاروان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
وحید ولوی
72
4 ورود به کربلا -( یعنی نوشت عبدِ غمِ تو مرا خدا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حبیب نیازی
71
5 ورود به کربلا -( گریه نه ! تا برادری داری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حبیب نیازی
58
6 ورود به کربلا -( از نگاهه همه زنهاي حرم غم بارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حیدر توکلی
56
7 ورود به کربلا -( همه سرها به زیر تا عمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
101
8 ورود به کربلا -( در همين جا سنگ بر من ميزنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
64
9 ورود به کربلا -( خواست خاتون دو عالم که قدم رنجه کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
73
10 ورود به کربلا -( آتشی بین نینوا آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
100
11 شعر پیاده روی کربلا -( گفتم به همه که اربعین در حرمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رضا قاسمی
2163
+5
12 متن نوحه ورود کاروان به کربلا -( رسیده کاروان به دشت کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مرتضی محمودپور
412
13 متن شعر ورود کاروان -( کاروان کم کم به منزل میرسد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مرتضی محمودپور
257
+1
14 زمینه و شور‌ ورود به کربلا -( به کربلا رسیده زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رسول میثمی
104
15 ورودیه کاروان با صدای سید مهدی میرداماد -( من اومدم تو این غبار من اومدم به این دیار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
380
+3
16 روضه ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
189
17 ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( از امشب که این خیمه ها برپاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
121
18 ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( که می‌داند این واحه نامش چیست؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
87
19 زمزمه شب دوم محرم با صدای میثم مطیعی -( آه ـ خیلی گذشته اما داغت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
254
20 زمینه ورود کاروان با صدای جواد مقدم -( باز آتیش غم توی دلم شعله کشیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
174
+1
21 روضه شب دوم محرم با صدای جواد مقدم -( همه دعوتش کرده بودند بیاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
110
22 نوحه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( قرق میشه محدوده خیمه ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
457
+4
23 نوحه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( پاره قلب مادرم از بر من دور مشو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
162
24 زمینه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( خیمه شد بر پا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
212
+1
25 روضه شب دوم محرم -( شبنم گل لطیف تره از قطره های بارون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
165
26 ورود کاروان به کربلا -( دستها را رویِ دوش دو پسر بگذاشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
156
27 ورود کاروان به کربلا -( یک کاروان فرشته و حوری رسیده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مصطفی هاشمی نسب
144
28 ورود کاروان به کربلا -( آخرش چشم تر تو خواهرت را میکشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمد حسن بیاتلو
151
29 ورود کاروان به کربلا -( ترسم این است در این دشت مبدل سازند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مهدی مقیمی
155
30 ورود کاروان به کربلا -( چه صحنه ها که در این دشت خار می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
114
31 ورود کاروان به کربلا -( ماند، وگفتند حاضر است كه باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
107
32 ورود کاروان به کربلا -( چنان که طرفی در قُرُق جون و حبیب است و بریر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مهدی رحیمی
110
33 ورود کاروان به کربلا -( باید او بر سرِ این خاک قدم بگذارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
69
34 ورود کاروان به کربلا -( خلیل آل علی بر منا خوش آمده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
ولی الله کلامی زنجانی
96
35 ورود کاروان به کربلا -( سایه ی هیچ یَلی با تو برابر نَبُوَد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
86
36 ورود کاروان به کربلا -( راه عرش از دل صحرا چقَدَر نزدیک است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجتبی شکریان همدانی
108
37 ورود کاروان به کربلا -( صد باغ غبطه می خورد حتی به صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمد رضا طالبی
62
38 ورود کاروان به کربلا -( تو سلامت باشی اما من بمیرم حاضرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
قاسم نعمتی
110
39 ورود کاروان به کربلا -( کعبه‌ات اینجاست ای خون خدا؟ حجت قبول ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمود ژولیده
105
40 اشعار ورودیه کربلا -( من خودم خیمه تو بر پا می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حامد خاکی
110
41 شعر ورودیه کربلا -( قومی که از فراسوی جنت رسیده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسین واعظی
72
42 ورود کاروان به کربلا -( باغ سر سبزی که قول دادی کجاس؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
علیرضا خاکساری
147
43 ورودیه کاروان به کربلا -( فقط به این تنِ بی جان،حسین جان می‌داد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
97
44 شعر ورودیه کربلا -( خورشیدِ من امروز که این سایه شومِ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
164
45 اشعار ورودیه کاروان به کربلا -( جای پاهای کسی نقش شده بر تنِ خاک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رضا قاسمی
231
46 دانلود متن و سبک ورود به کربلا -( دلم‌ گرفته از خاکِ اینجا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
278
+1
47 دانلود متن و سبک زمينه ورود به كربلا -( مياد از راه دور صداي زنگ شترها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
237
48 دانلود متن و سبک زمزمه ی شب دوم -( این سرزمین چه بوی غم داره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
151
49 زمزمه برای محرم از اصغر چرمی -( امسال لباس مشكي مو ، كه داد به من مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
اصغر چرمی
421
+3
50 امام حسین (ع) محرم -( ابر بهاره ، چشمای دنیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمد حسین رحیمیان
179
+1