# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر مدح امام رضا (ع) -( آقا جون من به فدایِ دلِ با صفای تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
هستی محرابی
118
2 مدح امام موسی کاظم (ع) -( هر عاشق سرگشته ای که غرق حیرانی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علیرضا خاکساری
80
3 مدح حضرت موسی بن جعفر(ع) -( نگاهت کار خود را کرد و بی ایمان مسلمان شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
مرضیه عاطفی
98
4 موسی بن جعفر(ع) -( مانند کسی است که خداوند را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
104
5 امام موسی بن جعفر(ع)مدح -( در صبر شاخصي به شکيبائيـت سلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید رضا موید
151
6 امام موسی بن جعفر(ع)مناجات -( تا صحن و رواق کاظمینت با شوق ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید هاشم وفایی
160
+1
7 قوم برتر -( هر شب گـدايِ خانه ي موسي ابن جعفريم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
سیروس بداغی
1211
+2
8 بیش از 114 تک بیتی در مدح حضرت امام موسی کاظم از شعرای اهل بیت اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
5253
+4
9 رباعی صلوات برای امام موسی کاظم از محمد مبشری -( در ماه رجب که هست ماه برکات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
2312
+3
10 رباعی مدح حضرت امام موسی الکاظم (ع) -( آن رهبری که از همه رهبران سر است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1180
+1
11 یک رباعی در مدح حضرت امام موسی کاظم -( آنکس که مهر ، در برش از ذره کمتر است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1209
12 رباعی در مدح حضرت امام موسی الکاظم (ع) از محمد مبشری -( ما پیروان مکتب دین پیمبریم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1302
13 رباعی صلوات برای موسی بن جعفر -( بر موسی جعفر شه والا صلوات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
3034
+6
14 غزل امام موسی کاظم(ع) -( دل گم شده در زلف تو پيدا شدني نيست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
عبدالرضا مدرس زاده
1387
15 غزل امام موسی کاظم(ع) -( در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
یوسف رحیمی
1998
+1
16 غزل امام موسی کاظم(ع) -( ابتدا چشمان خود را رو به چشمم باز كن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
وحیده افضلی
1489
17 غزل امام موسی کاظم(ع) -( اشکی نمانده است که بر لب تبسّم است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علی فردوسی
1473
18 غزل امام موسی کاظم(ع) -( دستم به دامن تو که آقا تری از آن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علی فردوسی
1598
19 غزل امام موسی کاظم(ع) -( مانند دودمان صبوری که داشتی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
سودابه مهیجی
1903
20 شعر مدح امام موسی کاظم(ع) -( ای آفتـاب حُسن به زیبائیت سلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید رضا موید
4198
+5
21 شعر مناجات با امام حسین(ع) و امام کاظم(ع) -( ما سائلیم و تو کریم عالم ، همیشه به یادت میخونیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
حاج امیر عباسی
1797
+2
22 شعر شهادت امام موسی کاظم(ع)(کنون که گوشه ی زندان به بند زنجیرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2537
23 شعر مدح امام موسي كاظم (ع) -( هر كه یك دفعه سر این سفره مهمان می شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2904
+5
24 مدح امام کاظم(ع)(تا بال و پری بود قفس را نگشودند آن روز نگشودند قفس را که پری نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1901
25 مدح امام موسی کاظم(ع)(مهـــــدی بــــیا گـــــوشه زندان نظر کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1923
+1
26 شعر امام کاظم(ع)(روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2192
+1
27 مدح و شهادت امام موسی کاظم(ع)(چشمهایت اگر چه طوفانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2464
28 شعر شهادت امام موسی کاظم(ع)(من معتکف کوی دو چشمان تو هستم کاظم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1948
+2
29 مدح و شهادت امام موسی کاظم(ع)(چون سرو همیشه راست قامت بودی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2031
+1
30 مدح و شهادت امام موسی بن جعفر(ای حیات روح مطهّــر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1976
31 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) (ای ز حریـم تـو حـرم، گوشه‌ای! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1756
32 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) ( ای حیات روح مطهّــر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2280
33 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) ( ای هــزاران مـوسیَت از طـور آورده سلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1619
34 نوحه حضرت موسي بن جعفر(ع) (یارب از ساق پایم می‌چکد خون ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1900
35 نوحه حضرت موسي بن جعفر(ع) ( ای ز زهر جفا پاره پاره جگر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1616
+1
36 شعر مدح حضرت موسي بن جعفر(ع) ( ای شمع جمع آل پیمبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1930
37 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(می چکه خون از چشم ترم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2203
38 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
4792
+7
39 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(مــــی دهد جــــــــــان، بــــهر قــــــــرآن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1815
40 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1856
41 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(ای صابر آل عبا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2811
42 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(معصومه جان سرت سلامت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2140
43 شعر مصیبت امام موسی کاظم(ر زندانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2004
44 شعر مدح امام موسی کاظم(کنج زندان ای خدا، جان رسيده بر لبم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2292
45 شعر مصیبت امام موسی کاظم(فاطمه دختر مظلومه ي من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2204
46 شعر مدح امام موسی کاظم(روزگاري است که دور از پدرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2017
47 شعر مدح امام موسی کاظم(الا ای رحمت الله يگانه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2400
48 شعر مدح امام موسی کاظم(بیا مادر که مظلومم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2329
+1
49 شعر مدح امام موسی کاظم(پروانه ام که بال و پرم درد می کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1940
50 شعر سوگ و مصیبت امام موسی کاظم(ناله و فریاد من سودی به حال من ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
3947