# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود یوسفی
896
+3
2 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
1586
3 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
1427
4 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
رضا اسماعیلی
1643
5 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمد حسین انصاری نژاد
1560
+1
6 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1820
7 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2488
+1
8 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1976
9 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1716
10 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1790
+2
11 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2128
12 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1770
13 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1717
14 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1666
15 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1874
16 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1993
17 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1774
+1
18 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1913
19 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2449
20 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1683
21 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1734
22 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1833
23 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1682
24 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1791
25 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1929
26 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2437
+1
27 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1941
+1
28 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1699