# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 یک دوبیتی زیبا از مهدی قربانی در مورد شبهای جمعه کربلا -( ما پاى لطف اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
7569
+22
352 رباعی برای شبهای جمعه کربلا -( ”شبهای جمعه” جام بلا سرکشیده ام... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1345
+4
353 مفرد در مورد فراق حرم امام حسین (ع) -( از فراق حرم تو؛جگرم آب شده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1670
+3
354 دوبیتی برای روضه های شب جمعه -( بازآمده به"كرب وبلا" "مادرت"حسين..) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
3799
+8
355 مفرد در مورد شبهای جمعه کربلا -( اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1770
+1
356 دوبیتی برای حال و هوای کربلا در شبهای جمعه -( داردهوای"کرب وبلا"،میبرد مرا*) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1757
+6
357 دوبیتی زبانحال حضرت زهرا در شب های جمعه در کربلا -( ”شبهای جمعه” ”فاطمه” ایوان ”کربلا” .... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
5112
+6
358 دوبیتی برای غم فراق و دوری کربلا از مهدی قربانی -( اى دلم غصه مخور. فاصله ،كم خواهد شد.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
4680
+10
359 مفرد زیارت کربلا در شب جمعه -( اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1166
+1
360 دوبیتی برای زیارت بین الحرمین در شب جمعه -( هر ”شب جمعه” پر از شورش و شین است دلم.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
2453
+2
361 دوبیتی زیارت امام حسین(ع) در شب جمعه از مهدی قربانی -( بر اشک ميهمان حرم گريه ميكنم... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1738
+4
362 دوبیتی برای زائرین حرم امام حسین(ع) در شب جمعه از مهدی قربانی -( در زیر پرچم تو خدا را شناختم.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
2957
+4
363 دوبیتی برای توصیف زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه -( ”شب جمعه”ز حرم، موج کرم می آید.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1924
+2
364 دوبیتی شبهای جمعه و زیارت امام حسین(ع) -( با لطف ”فاطمه” دل ما هرکجا نرفت.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
3399
+5
365 دوبیتی زیارت امام حسین(ع) در شب جمعه -( این دو سه قطره ی اشکی که فدایت کردم... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1509
+2
366 دوبیتی برای شبهای جمعه و زیارت ارباب حسین(ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
2896
+3
367 رباعی برای توصیف صفای زیارت امام حسین(ع) در شب جمعه -( امشب به وسعت حرمت آسمانی ام... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1112
+2
368 دوبیتی در وصف شبهای جمعه کربلا -( غروب بودو”شب جمعه”مادری آمد.... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
2993
+3
369 دوبیتی زیبا برای زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه -( در زیر پرچم تو ؛؛ زمین آبرو گرفت... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
2658
+3
370 دوبیتی شبهای جمعه و زیارت امام حسین (ع) -( پایین پای حضرت ارباب سرجدا... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1372
+1
371 دوبیتی برای شب جمعه های کربلا -( مادری آمد و از ”کرب وبلا” رنگ پرید... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
1750
+3
372 دوبیتی در مورد زیارت امام حسین و کربلا در شب جمعه از مهدی قربانی -( پلک چشمم؛ مثل برگیست ؛؛ که شبنم دارد... ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی قربانی
9395
+10
373 شور مناجات با امام حسین (ع) -( من رسواتم-شیداتم-شیداتم--تو آقایی-مولایی-مولایی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
امیر حسام یوسفی
1129
+1
374 شعر مناجات امام حسین(ع) -( آقا تو از من ذکر آهم را خریدی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
907
+1
375 رباعی مناجات امام حسین(ع) -( اعضای تنت یکی یکی کاسته شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
816
376 شعر مناجات امام حسین(ع) -( از جمع زائرانت هرچند ما جداییم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن زعفرانیه
1081
+6
377 شعر مدح امام حسین(ع) -( از ما دگر حکایت بیم و خطر گذشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
پیمان طالبی
1836
+4
378 شعر مدح امام حسین(ع) -( وقتی که لطف ارباب از یاد رفته باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن زعفرانیه
1433
+2
379 شعر مناجات امام حسین(ع) -( برلبم در این زمان حرف حسابيست كه نيست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد دیلمی
899
380 شعر مناجات امام حسین(ع) -( افتاده ام ز پر زدن آقا نگاه کن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مسعود اکثیری
971
+1
381 شعر مناجات امام حسین(ع) -( تمام زندگیم نذر روضه ات باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین خیریان
1211
+1
382 رباعی مناجات امام حسین(ع) -( خوشحالم از لباس سیاهی که بر تن است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
میثم سلطانی
1028
383 رباعی مناجات امام حسین(ع) -( هرکه شد عبد خدا و نشد ست گریه کنت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
763
+1
384 رباعی مناجات امام حسین(ع) -( من شیفته بنده نوازی حبیبم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
790
+1
385 غزل امام حسین(ع) -( من در طلب خون توأم تا به کجاها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
صالح محمدی امین
910
+1
386 غزل امام حسین(ع) -( بین این ها چه فرق خواهد داشت، داستان از کجا شروع شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی اکبر رشیدی
761
+3
387 غزل امام حسین(ع) -( ناگهان عطر تو پیچید در آغوش اتاقم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید حمید رضا برقعی
1101
+2
388 شعر مناجات امام حسین(ع) -( لب خو گرفته است فقط با ثنای تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین ایزدی
1020
389 شعر امام حسین(ع)-روضه شب جمعه -( شب جمعه دوباره در هیات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید محمد غفاری
4284
+4
390 شعر امام حسین(ع)-مناجات -( محشور می‌شویم‌ قیامت‌ چو با حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود ژولیده
1694
+2
391 شعر مناجات امام حسین(ع) -( ای روضه ات زِ روضة رضوان حکایتی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
غلامرضا رهنمایی قراملکی
1448
+1
392 شعر مناجات امام حسین(ع) -( ای شفق از خونِ تو رنگین شده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
غلامرضا رهنمایی قراملکی
1005
393 غزل امام حسین(ع) -( ساده می گویم که قلبم جای توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
961
+1
394 شعر مدح امام حسین(ع) -( آيينه را فراق تو ديوار ميكند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد سهرابی
1434
+1
395 شعر مدح امام حسین(ع) -( نام تو ورد زبانهاست اباعبدالله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
یاسر رحمانی
1615
+2
396 شعر مدح امام حسین(ع) -( نامت هنوز هم هیجان می دهد مرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی باقری نژاد
1339
+3
397 شعر مدح امام حسین (ع) -( مرهم برای زخم دلم هم درست کن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
941
+1
398 شعر مدح امام حسین(ع) -( نام معشوقه ي ما را بنويسيد حسين ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی برجلو
1849
+4
399 غزل امام حسین(ع) -( دین خدا مست حسین است و بس ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید محمد میرهاشمی
1705
+7
400 غزل امام حسین(ع) -( از نام حسین است اگر عزت این دل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید محمد میرهاشمی
926