# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر مناجات با امام حسین(ع) -( برتو آنهایی که ابراز ارادت میکنند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
1492
+1
252 مناجات با امام حسین (ع) -( تاکه روزی گدایان از کریمان میرسد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
1311
+3
253 باور خورشید -( چه نوری میرسد تا عرش از سمت سرخور شید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا محمدی
950
254 واحد حماسی -( اربـاب، دل منـه هـوائیـه حرمـت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مصطفی زحمتکش
1554
+6
255 چشمه چشمان حسین (ع) -( دشت سوزان شده از آتش چشمان حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
المیرا نصیری
1294
256 اشک های زیر باران -( بی صدا آهسته پنهانیم ما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید علی رکن الدین
1066
257 مفرد -( شک ندارم که اگر قلب مرا بشکافند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1265
+5
258 شعر مدح امام حسین از مسعود یوسف پور -( نخست گریه کنِ تو خود خدا بوده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مسعود یوسف پور
2094
+6
259 شش گوشه -( بین اعداد ریاضی رقم ضرب دلم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1311
+5
260 شعر علی اکبر لطیفیان در مدح و توسل به امام حسین (ع) -( مرا به جاده ی بی انتهایتان ببرید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2402
+3
261 شعر توسل و مدح امام حسین (ع) از علی اکبر لطیفیان -( برای روضه خوانی ات آقا نه روضه خوان كافی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
3912
+8
262 شعر مناجات امام حسین (ع) -( این چشم‏ها برای که تبخیر می‏ شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1310
+4
263 شعری برای شب جمعه و زیارت امام حسین (ع) -( شب جمعه است... هوایت نکنم می میرم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
22791
+45
264 مناجات با امام حسین -( مولی الموالی جز تو من یاری ندارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی اکبر نازک کار
1372
+3
265 دو بیتی برای کربلا -( کاش باشم من مقیم کربلا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1113
+2
266 اشعار امام حسین(ع)-مناجات -( از موج فتنه چشم جهان غیرت یم است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مشفق کاشانی
1073
+1
267 هنرمند -( اشکی که زده پای غمت قطره ای لبخند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
معین اصغری
1017
--1
268 مدیون توام -( لیلایی و هر آینه مجنون توام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی آمره
1066
+2
269 پیراهن گریه دار -( پیراهنی که سخت سیاه است و گریه دار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سودابه مهیجی
1136
+1
270 بوی سیب -( و جای جای حرم عطر سیب پیچیده ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید جواد میرصفی
1165
+1
271 شعر توسل به امام حسین (ع) -( دل ما زیر سایبان حسیــــــن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید گل دار
1275
+2
272 یا حسین -( همه عالم نفس از آل عبا میگیرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مازیار حسنقلی پور
1710
+4
273 تولیت آب -( جام می ناب را خدا داد به تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی فلاح نیا
1002
274 خریدار اشک ها -( غیر تو کسی نیست نفس را بخرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی فلاح نیا
916
+1
275 قصه ی عشق -( قصه ی عشق ز مجنون شنیدن دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1129
+6
276 مدح امام حسین (ع) -( عشق سردرقدم ماست اگربگذارند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد غفورزاده
1741
+3
277 مناجات با امام حسین (ع) -( خوشا از دل نم اشکی فشاندن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
قیصر امین پور
1299
+1
278 شعر امام حسین -( به جز جسین مرا ملجا و پناهی نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرحوم سید ابوالقاسم موسوی
5039
+12
279 مدح و توسل به امام حسین (ع) -( تا خانه ی تو هست چرا در به در شدن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا قربانی
1655
+2
280 رباعی امام حسین (ع) -( فریاد بزن که کربلا ماتم نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا اسماعیلی
1455
+4
281 تک بیتی کربلایی -( دل ندارم که به معشوق زمینی بدهم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1605
+7
282 شور و زمزمه امام حسین (ع) - شعر و سبک از کربلایی مجیدعلیمحمدی (کنار شعر محتشم روی کتیبه ها ملک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید علیمحمدی
2541
+4
283 معنای بهشت -( زانو زدم عمری به درِ خانه ی ارباب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
روح اله نوروزی
1648
+5
284 اشعار شور امام حسین و کربلا(ع) -( آرزويم ديدن شش گوشه بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2125
285 مناجات با امام حسین (ع) -( بهترین فیض را به من دادند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1631
+2
286 دوبیتی زائر امام حسین -( ايكاش شبي سر بگذارم كف پايت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
3574
+21
287 کل دارایی من -( شد عشق شما دليل شيدايي من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
1752
+5
288 کشتی نجات بخش -( در ساحل روضه قطره ى در راهيم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
1430
+3
289 دوبیتی ، نوکری ارباب -( حال خوش بيقراريت را عشق است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
3378
+5
290 دوبیتی برای محرم و حرم امام حسین از اضغر چرمی -( دليل شور قلبم بر ملا شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
1975
+3
291 شور کربلا و امام حسین (ع) -( همیشه توی خوابم صحن و سراتو میبینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید کردلو
3396
+8
292 سبک واحد امام حسین (ع) -( نگیر از من آقا اشک عزاتو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید کردلو
3818
+15
293 شور امام حسین -( دل دیوونه من ،یه عمره زیر دینه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید کردلو
1775
+7
294 شعر توسل به امام حسین(ع) -( بده جامی که لبم هو بکشد سر بکشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا دین پرور
2524
+9
295 دانلود سبک شور امام حسین(ع) -( دل من تنگه برای حرمت بفدای تو و لطف وکرمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد خرم فر
2527
+5
296 شور امام حسین (ع) از محمد خرم فر -( دیوانه ی دیوانه ی بین الحرمینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد خرم فر
2564
+14
297 زمینه مناجات با امام حسین -( همه عالم اسیراحسانت پدرومادرم بقربانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد خرم فر
2186
+3
298 واحد شلاقی امام حسین (ع) -( حرم تو قاب چشمامه ضریح زیبات رویامه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
احسان بمانی
8257
+9
299 غزلی در باره عزای امام حسین(ع) -( دوباره بغض و کمی آه، علتش این است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
3628
+12
300 غزل امام حسین (ع) -( ما اسیر حرم و کوی حسینیم حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید دکامین
2533
+7