# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1201 ما همه خـادم او سید و مولاست حسین.. اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
7819
+9
1202 گفتم که بُود هستیِ ما گفت حسین است.. اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1472
+5
1203 خوشا آنانكه ... اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1304
+2
1204 مدح امام حسین بن علی (ع) دلم محو کرامات حسین است اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
5314
+22
1205 غزل اربعین در مقام حضرت زینب-(یارب این خـاتون محزون ،دخت زهـرا (س)، زینب(س)است؟!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4457
+3
1206 غزلی زیبا مناجات با امام حسین علیه السلام (به خاک کرببلایت مزار دارم من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
5330
+14
1207 غزلی زیبا در مدح امام حسین علیه السلام (جنت کجا به بزم عزایت برابر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3411
+16
1208 همسفرعشق -(تاکه ماهمسفرعشق به افلاک شویم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2129
+1
1209 امواج دریا -(ای ابتدای شعرهای عاشقانه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2974
--1
1210 شعر نوحه شور زیبا به همراه سبک دانلود با صدای میرداماد - (اشکای روضه،آبرومونه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
63644
+529
1211 مدح امام حسین (ع) -( بالا نرفت آنکه به پای تو پا نشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
3495
+6
1212 هستی دنیا -(حسین ای هستی دنیا وهستی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
7022
--1
1213 شعر زیبا در مدح امام حسین (ع) (فرمانده کل کائنات است حسین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
17440
+21
1214 مدح امام حسین ع (سری دارم که مجنون حسین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
5442
+9
1215 ای هوای حرمت عطر دل حضرت عشق -(ای هوای حرمت عطر دل حضرت عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3358
1216 کرببلایت شده رأس دعاها -(با تو خورم می ز این جام بلاها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
2553
+1
1217 بر دل من حک شده است نام ابالفضل -(این دل من بی حسین غرق نیاز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
4434
1218 کربلا، پربلا، بهشت با صفا -(کربلا، پربلا، بهشت با صفا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3385
1219 بهره ام از روضه ی تو اشک نم نم بوده است-(بهره ام از روضه ی تو اشک نم نم بوده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3137
+1
1220 ای صفای آب زمزم یا حسین -(ای عزیز هر دو عالم یا حسین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
4427
+3
1221 از روز ازل خود را ، در دام حسین دیدیم -(ما مزه ی قران را ، در نام حسین دیدیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3122
+2
1222 کربلای غم تو قبله نمای دل ما -(ای صفای حرمت پرده گشای دل ما) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3081
1223 ای به نیزه سرتو، قاری قرآن خدا -(ای به نیزه سرتو، قاری قرآن خدا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
3035
1224 مدح و مناجات امام حسین (ع) -( نمک روضه ارباب غذای دل ماست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
4165
+2
1225 تامحرم -(خبرازحنجره ی شاه ولا می آید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2912
1226 جواب عاقلان(مصطفی آزادوار) -(این می و میکده گوییم علیمی دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2338
1227 تقدیم به مختار(مصطفی آزادوار) -(یالثارات الحسین بر چیده را مختار بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3190
+1
1228 برمشامت میرسد...(مصطفی آزادوار) -(ای به نیزه سرتو، قاری قرآن خدا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4521
+4
1229 شعری زیبا از حسین عباسی پور1 اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2239
1230 مدح زیبا در مورد امام حسین (ع) از حسن فطرس - (الطاف تو شد مرحمتِ گاه و گدارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4828
+2
1231 شیوا ترین سوال معمای خلقت-(نون و القلم نبی و ماسترون حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4568
+4
1232 امام حسین -(سجده گاه خنجروتیغ وسنان دشنه ای) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3388
+1
1233 رمز اقتدار -(دیار مردم دور از ریا من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2578
+1
1234 شب یلدا-(شب یلدا چنان باش خرابت نکنند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2942
+1
1235 من روز ازل دل به تو دلبر دادم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4014
+2
1236 مدح امام حسین (ع) -( ای آشنای دشمن و احباب،یا حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد فردوسی
4219
+1
1237 وداع آتشین (خروج از مدینه)-(زين وداع آتشين ، کز شهر قرآن مي‌کني) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
8338
+10
1238 شعر زیبای مداحی امام حسین (ع) -(فراقت تشنه ی او بود و تشنه جان می داد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
8233
+1
1239 مدح مولانا حسین بن علی (ع) -(به جای جای دلم جای پای تو است حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4139
+2
1240 شعری متفاوت از سید خوشزاد -(دلا بزم حسین بن علی دعوت نمی خواهد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
7061
+9
1241 عقل بود محو قیام حسین-(عشق زند سکه به نام حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3493
+3
1242 شعر عشق یعنی -(عشق یعنی کوچه کوچه انتظار رؤیت خورشید در باغ بهار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
9073
+4