# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1151 مدح امام حسین(ع)(از روز ازل عاشق و شیدای حسینیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
885
1152 شعر مدح امام حسین(ع)(نازِ بی وقفه که بنیاد نمیخواهد که) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
746
1153 شعر امام حسین(ع)(تا خیمه‌ي تقرّب تو پر کشیده ایم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
615
1154 مدح امام حسین(ع)(کسی که گشته دردمند، اگر فتد به پای تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
811
1155 مدح امام حسین(ع)-(برسانند اگر تربت دلداران را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2476
1156 مدح امام حسین(ع)(گر چه از عشق فقط لطمه زدن را بلدیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
5986
+9
1157 شعر مدح امام حسین(ع)(مرا با عشق عترت زاده مادر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
962
1158 مدح و ولادت امام حسین(ع)(نقد هستی را خدا بر آل طاها هدیه کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
896
+1
1159 مدح امام حسین(ع)-(چه خوب است آب و هوایی که دارید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1254
1160 شعر مدح امام حسین(ع)(دلم با كسي جز تو كاري ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1418
+1
1161 شعر مدح امام حسین(ع)(ای بخت من چو زلف پریشانی ات بلند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1216
+1
1162 شعر مدح امام حسین(ع)(در کوچه می وزند به شوقش نسیم ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
741
+1
1163 شعر مدح امام حسین(ترسم دمی که پرسش اين ماجرا شود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
757
1164 شعر مدح امام حسین(ع)(اي حسيني كه جهان در محنت خون گريد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
656
1165 شعر مدح امام حسین(ع)(خاندان علی و ننگ مذلت هیهات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
719
1166 شعر مدح امام حسین(ع)(شادی هردو جهان بی تو مرا جز غم نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2877
+7
1167 شعر مدح امام حسین(ع)(خانه ای که سردر آن جای چوب پرچم است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2193
+1
1168 شعر مدح امام حسین(عالم همه مست از گل رخسار حسین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2196
+4
1169 مناجات امام حسین(ع)(بی قرارم مست صهبای حسین و زینبم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
864
+1
1170 شعر مناجات و شهادت امام حسین - (آقا! تو را «آقا» مرا «نوکر» نوشتند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد فردوسی
6563
+6
1171 شعر شب تاسوعا(امام حسین)(نزدیک نه شب است که ما آه می کشیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
937
1172 شعری در وصف امام حسین(خالق عشق و محبت یا حسین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3580
+2
1173 شعری در وصف امام حسین(گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
5665
+22
1174 شعری در وصف امام حسین(باز طوفانی شده دریای دل) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1935
+3
1175 شعری در وصف امام حسین(گل خوش رنگ و بوی من حسین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2953
+5
1176 شعر مدح امام حسین(امشب دوباره نغمه یا هو گرفته ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1012
+1
1177 شعر مدح امام حسین(چند وقت است دلم می‌گیرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
973
+1
1178 شعر مدح امام حسین(تو صد چو مرا داری، من مثل تو را هرگز) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
930
+2
1179 شعر مدح امام حسین(نَفَس از سینه به طرز دگری می آید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
891
+1
1180 شعر مدح امام حسین(نور وجود از طلوع روی حسین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1923
+3
1181 شعر در وصف امام حسین(من زینبی هستم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1686
1182 رباعی برای امام حسین (ع) ( مرغ غزلخوان تو ام يا حسين) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1205
+2
1183 حتی رسول ترک شما می دهد شفا اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1485
+1
1184 دوبیتی برای تقارن شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) و شب یلدا -( شب جمعه دل من در حرم ثارالله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2275
+10
1185 ای تمام هستیم بادا فدایت یا حسین اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1388
+3
1186 یا حسین با نام تو قلبم هوایی گشته است... اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1866
+6
1187 محرم آمد و ماه عزا گشت... اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1539
+4
1188 مناجات امام حسین (ع)(آماده می شوم که فراهم کنی مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2374
+13
1189 شعر مدح برای امام حسین (ع)(وقتی برای گریه دلم تنگ می شود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
5690
+8
1190 غزلی برای امام حسین (ع)-(سوختیم و شعله ی بال و پر ما شد بلند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2571
+4
1191 اشعار شهادت امام حسین(ع)-(دل ها هوایی شده و گرفته باز بهوونه بهوونه)با نوای حاج مهدی مختاری اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
7134
+70
1192 واحد مدح و مناجات امام حسین(ع) -( خار و گریان حسینیم چه بود بهتر از این با نوای حاج مهدی مختاری ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2217
+6
1193 اشعار شهادت حضرت مسلم(ع)-(بنویسید مرا یار اباعبدالله) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
5449
+11
1194 شعر مدح امام حسین (ع) ، (چه گنبد و چه حریم مطهری داری!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2114
+10
1195 لب لعل - (خرم آنروز که بدیدار تودرخاک بلا خانه کنم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1557
+10
1196 ما همه خـادم او سید و مولاست حسین.. اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
7805
+9
1197 گفتم که بُود هستیِ ما گفت حسین است.. اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1472
+5
1198 خوشا آنانكه ... اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1304
+2
1199 مدح امام حسین بن علی (ع) دلم محو کرامات حسین است اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جعفر ابوالفتحی
5307
+22
1200 غزل اربعین در مقام حضرت زینب-(یارب این خـاتون محزون ،دخت زهـرا (س)، زینب(س)است؟!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4456
+3