# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شعر مدح امام حسین(ع) -( خورشید را هم مشتری خویش کردی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
193
52 امام حسین(ع)مناجات -( سپید مو بشوم پای روضه های حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسن کردی
353
53 امام حسین(ع)مناجات -( خشکی ساحل چشمان مرا تَر فرما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن زعفرانیه
153
--1
54 امام حسین(ع)مناجات -( نیست غمش با سرور قابل تعویض ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی مقیمی
161
55 امام حسین(ع)مناجات -( ما عبیدیم همه سرور و مولاست حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین میرزایی
223
+1
56 امام حسین(ع)مناجات -( آینه ی مرتضی حسین علیه السلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
امیر عظیمی
306
57 امام حسین(ع)مناجات -( پيش تو آخر سياهی روسپيدم میکند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد حسن بیاتلو
190
+1
58 اباعبدالله الحسین(ع) -( عمريست میشود که نشستم به راهتان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد حسن بیاتلو
143
59 شعر مناجات با امام حسین(ع) -( شور تو شعوری به من آموخت که تا مرگ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
امیر عظیمی
302
+1
60 شور اباعبدلله از مظاهر کثیری نژاد -( وقتی دلم میگیره رو به حرم می ایستم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مظاهر کثیری نژاد
319
+2
61 شعر امام حسین(ع) -( یک بخش از لهوف و مقرم درست شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید حجت بحرالعلومی طباطبایی
240
62 شعر مدح امام حسین(ع) -( صاحب این خانه خیلی کرده کمتر را زیاد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
244
63 اشعار مدح امام حسین(ع) -( آمدم اینجا نمک گیرِ توباشم یا حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین ایمانی
384
+1
64 شعر مدح امام حسین(ع) -( چون سایه یِ لطف شمارویِ سر ماست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین ایمانی
237
65 امام حسین(ع)مناجات -( همین که جذبه‌ی چشم حسین دام گذاشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
امیر عظیمی
178
66 مناجات امام حسین(ع) -( عاقبت غنچه می دهد روزی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
217
67 دانلود متن و سبک مدح امام حسین علیه السلام -( بنویسیـد به سنگ لحدم من فقط مشق حسین را بلدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمدرضا سروری
517
68 متن و سبک شور امام حسین (ع) برای محرم -( دل منو برده نگاه تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
بهمن عظیمی
1091
+2
69 شعر مناجات امام حسین(ع) -( قصه ی سر شده ام را همه جا بنویسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا قاسمی
169
70 شعر مناجات امام حسین(ع) -( بیزارم از اسبی که نعل تازه دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه نعیم امینی
201
+1
71 شعر مناجات امام حسین(ع) -( عرفه میهِمان نمیخواهی؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
121
72 مناجات امام حسین(ع) -( دیدن به تو رسید و ندیدن به من رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
135
73 شعر مناجات امام حسین(ع) -( چانه نمی زنم بخدا حرف ، حرفِ توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا قاسمی
153
74 شعر مناجات امام حسین(ع) -( یه فکری داره میخوره جونم و ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا قاسمی
228
75 امام حسین(ع) -( اسفند روی آتش این روضه ها منم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
209
76 مام حسین(ع)مناجات -( من از این حال پریشانم خجالت می کشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید محمدی
204
77 دانلود متن و سبک شب اول محرم-جواد مقدم -( عمریه خونه ی تو مهمونم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
584
--1
78 امام حسین (ع) -( آقـا بــه عطــای بی کــرانت بنویـــــس ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
202
79 مناجات امام حسین (ع) -( ما گره خورده به گیسوی حسینیم فقط ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود مربوبی
233
+2
80 امام حسین (ع) -( دل نیست ، مگر آنکه شود جای حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
119
81 امام حسین (ع) -( آقای مرا چون تک و تنها دیدند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
136
82 مناجات با امام حسین -( عشقت دوباره چند گدا را کشیده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
184
+1
83 مناجات با امام حسین (ع) -( عاشق مرقد شش گوشه و ایوان طلاست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
214
+1
84 امام حسین(ع)مناجات -( میشه با یک پرچم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
240
85 امام حسین(ع)مناجات -( وَ قلبی مبتلا، شب‌های جمعه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
یوسف رحیمی
148
86 امام حسین(ع)مناجات -( چشمهایم چون زمین خشک و بایر فیض برد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن حنیفی
132
87 امام حسین(ع)مناجات -( هر جوانی را دلی هر عاشقی را سینه ای است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن ناصحی
230
88 امام حسین(ع)مناجات -( وقتی که پلک ، دست به سینه دم در است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی رحیمی
168
89 امام حسین(ع)مناجات -( بر دل نوشتم: "دوستت دارم..." گذشتم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
140
+1
90 زبان حال ذاکرین -( هست عمری نوکریت افتخارم یا حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
350
91 امام حسین(ع)مناجات شب قدر -( دشمن بی شرم تو دور و برت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین صیامی
151
92 اشعار امام مناجات با امام حسین(ع) -( قسمتم نیست که من زائر شش گوشه شوم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
188
+3
93 امام حسین(ع)مناجات -( دستان من خالیست...پرچم را نگیری! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی سپهری
118
+1
94 امام حسین(ع)مناجات -( زهرا کشید، بار فدک را به جای ما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود ژولیده
89
95 امام حسین(ع)مناجات -( از آب دیده لؤلؤ و مرجانم آرزوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
105
96 امام حسین(ع)مناجات -( این بوسه کجا! بوسه ی گودال کجا و ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
قاسم نعمتی
165
+1
97 امام حسین(ع)مناجات -( همیشه سنگ مزارت به گریه می شویم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
میلاد حسنی
116
98 امام حسین(ع)مناجات -( گیرم شفا نبود تو از بس قیامتی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی رحیمی
137
99 امام حسین(ع)مناجات -( چه جوان ها که به پای غم تو پیر شدن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
قاسم نعمتی
186
+1
100 امام حسین(ع)مناجات -( کاش اسم تو آخرین کلامم باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید علیرضا شفیعی
131
+1