# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زمزمه غبار روبی از مشاهد مشرّفه -(آمدم با اشکِ جاری اِی اُمیدم،اِی اَمیرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حاج امیر عباسی
65
2 سینه زنی امام حسین تک -(اونی که باورمه حسینه ، پادشاه کرمه حسینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مظاهر کثیری نژاد
91
3 یا ابا عبدا... -(تا که نامت می برم از دیده اشک آید برون ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
190
4 امام حسین(ع)-مناجات اول مجلس-شب جمعه -(منی که غرق گناهم، شکسته بال و پرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
121
5 امام حسین(ع)-مناجات اول مجلس -(هوا هوای حسینیه ها شب جمعه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
62
6 امام حسین(ع)-مناجات اول مجلس -(با حال زار و مضطرم بوسه گرفتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
74
7 شعر مدح امام حسن (ع) -( اینجا که همان کعبه ی عشاق حضور است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
150
+2
8 مدح امام حسین(ع) -( در حریمِ کوی تو با عشق و ایمان آمدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
73
9 متن شعر امام حسین (ع) -( شورشی پیش از قیامت در زمین بر پا شده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
136
10 شعری متفاوت از رضا اسماعیلی -( برادران! به خدا رسم بندگی این نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا اسماعیلی
76
11 شعر مدح امام حسین (ع) -( سالها زوّاریت را آرزو کردم حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
192
12 متن شعر شب زیارتی امام حسین (ع) -( شب جمعه است و دلم کرببلا می خواهد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
258
+1
13 متن شعر شب زیارتی امام حسین (ع) -( باز این مرغِ دلم کرده هوای کربلا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
172
+1
14 شعر شب جمعه شب زیارتی امام حسین(ع) -( این حسین کیست که در قلبِ همه جا دارد؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
146
15 متن مدح امام حسین -( بخت میمونم همین بس که خدای لم یزل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
97
16 شعر امام حسین(ع) -( نے نوا کن کربلا معنا شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هستی محرابی
78
17 یا حسین -( شب جمعه ست بیا چشم دلت باز نما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل تقوایی
195
+1
18 مناجات با امام حسین (ع) -( روزیم را از سر خان کرم برداشتم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
آرش براری
230
19 مناجات با امام حسین (ع) -( تو بهاری بی تو من پاییزی و زردم حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
آرش براری
191
20 امام حسین (ع) -( شنیدم سینه زن ها را پریشان دوست داری ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حمیدرضا محسنات
293
+2
21 زمزمه برای فراق کربلا -( دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
552
+1
22 شعر امام خسین(ع) -( آسمان نوشید مشتی ازسبوی کودکش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن حنیفی
125
23 شعر مناجات امام حسین(ع) -( کوچک ترین ها با شما خیلی بزرگ است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
179
24 شعر مناجات امام حسین(ع) -( بذار جون بدم باز ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد پرچمی
207
25 شعر مناجات امام حسین(ع) -( که شور گریه بیاد حسین شیرین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
ابراهیم روزبهانی
174
26 شعر مناجات امام حسین(ع) -( همیشه دعوتمان می کند و این یعنی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حامد خادمیان
143
27 شعر مناجات امام حسین(ع) -( از حسین بن علی یک عمر هر چه می رسد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسن کردی
229
+1
28 امام حسین علیه السلام -( لبخَندِ خُدا بَستہ بہ لَبخَندِ حُسین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن کاویانی
215
29 شعر اباعبدالله -( سر ما خاک قدمهای اباعبدالله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
220
+2
30 مناجات با امام حسین (ع) -( حالی برای روضهٔ آقا درست کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه عاطفی
186
--1
31 مناجات با امام حسین (ع) -( گنبدت خیمه-طلایی ست که دیدن دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه عاطفی
168
32 مناجات با حضرت سیدٱلشهدا(ع) -( هر که برگردانْد رو از راه تو گمراه شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه عاطفی
124
33 مدح حضرت أباعبدٱلله ٱلحسین علیه ٱلسلام -( قطره ای گمشده ام در دل دریای حسین(ع) ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه عاطفی
121
+1
34 حضرت أباعبدٱلله ٱلحسین علیه ٱلسلام -( ابر بهاریم و هوایِ روضه پاییزی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرضیه عاطفی
84
35 مناجات با امام حسین علیه السلام -( دل من جز سر زلف تو به سامان نرسد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
موسی علیمرادی
136
36 یا حسین -( من رایتم شما شه دربار یا حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
121
+2
37 امام حسین(ع)مناجات -( تشنه ام تشنه ی سلام حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید حسن رستگار
361
+3
38 مناجات با حضرت امام حسین علیه السلام -( سلک عشاق ، غير خلوت نيست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
334
39 اشعار مناجات امام حسین(ع) -( به جز وصال تو مقصود آتنا نشود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید علی احمدی
250
+1
40 اشعار مناجات با امام حسین(ع) -( برای نوکری خوب است نوکر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
284
41 شعر مناجات امام حسین(ع) -( اینگونه از جام ، تا جم گرفتیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی خرسندی
185
42 شعر مناجات امام حسین(ع) -( میان روضه برای تو اشک میریزیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
297
43 شعر مناجات امام حسین(ع) -( اگرحبیب به عشقت دوبارجان داده ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی خرسندی
248
+1
44 شعر مدح امام حسین(ع) -( این عبدِ رو سیاهِ خدا،سر به راهِ توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
284
+2
45 شعر مدح امام حسین(ع) -( خورشید را هم مشتری خویش کردی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
188
46 امام حسین(ع)مناجات -( سپید مو بشوم پای روضه های حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسن کردی
342
47 امام حسین(ع)مناجات -( خشکی ساحل چشمان مرا تَر فرما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن زعفرانیه
148
--1
48 امام حسین(ع)مناجات -( نیست غمش با سرور قابل تعویض ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی مقیمی
156
49 امام حسین(ع)مناجات -( ما عبیدیم همه سرور و مولاست حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین میرزایی
213
+1
50 امام حسین(ع)مناجات -( آینه ی مرتضی حسین علیه السلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
امیر عظیمی
294