# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یاعلی -(کعبه کند تا به ابد افتخار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
216
2 مدح حضرت علی(ع) -( علی ای رمز و رازِ ملکِ هستی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
87
3 شعر مدح حضرت علی (ع) -( صاحبِ لوح و قلمی یا علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
127
+1
4 شعر مدح امیر المومنین -( بیا ساقی که عیدِ اکبر آمد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
115
5 متن شعر مدح حضرت علی (ع) -( مصداقِ قرآنِ خدا باب الفضائل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
124
6 مدح مولا علی (ع) -( به نامِ خداوندِ نیکو سرشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
74
7 دانلود متن و سبک مدح امیرالمومنین -( آغاز می کنم با نام حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن طالبی پور
174
8 لیله المبیت -( امشب علی مرتضی خود را فدایی می کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
150
9 مدح امام علی (ع) -( دارد مدام بر در میخانه می زند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
170
10 امیر المومنین (ع) -( حیدر کرار مولای دو دنیای من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
193
+1
11 یدالله و اسدالله -( علی دست خدا روی زمین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
184
12 علی ولی الله -( تو روح و جان منی ای امام بی همتا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
134
13 مدح امیرالمومنین(ع) -( ای ولایت ساری و جاری چو رود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
جواد کلهر
71
14 مدح حضرت امیرالمومنین علی(ع) -( ای آسمان به زیرِ قـَدمهایتان علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسین ایمانی
162
15 مدح حضرت امیر صلوات الله علیه -( میل پروازی نباشد پر نمی آید به کار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
115
16 مدح حضرت امیر صلوات الله علیه -( میل پروازی نباشد پر نمی آید به کار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
94
17 مدح مولا علی (ع) -( نبى ست پيرِ خرابات و مقتدا على است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
آرمان صائمی
95
18 غربت امام علی (ع) -( اگر قصد خدا خلق امامُ ٱلعالمین باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
146
19 مدح مولا -( شروع می کنم این شعر را به نام علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
235
20 مدح حضرت علی (ع) -( تمام هستی ایتام دیدن رویت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
154
21 مدح حضرت علی (ع) -( کاش می شد که مرد نخلستان خاک پایش مرا حساب کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
189
22 مدح امیرالمومنین -( خورشید روشن می شود بانور ایوانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
169
23 مدح حضرت علی (ع) -( نور خورشید برق چشمانت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
146
24 مدح مولا علی (ع) -( خورشید پیش نور شما روسیاه شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
142
25 مناجات با علی بن أبیطالب علیه ٱلسلام -( خطبه ها و نامه ها نه! ذوالفقارت مال ما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
167
26 مدح أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب(ع) -( صحرا دچار شوق؛ پر از پیچ و تاب شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
144
27 مدح علی بن أبیطالب علیه ٱلسلام -( با نگاهِ تو محال است که مشکل باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
132
28 حضرت مولانا أمیرٱلمؤمنین -( رفته پای دل من پایِ شکافِ کعبه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
92
29 مدح امام علی (ع) -( خورشید عبایِ تو٬ أمّامهٔ تو از شب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه عاطفی
94
30 کلام امیر المومنین -( بیشترین ضربه‌هارابهترین‌ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرتضی محمودپور
141
31 امیرالمؤمنین -( از دل مپرس، چون دل زارم شکار توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد جواد شیرازی
102
32 مناجات با امام علی (ع) -( قلم دست و ملک مست و فلک منشور می گردد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد جواد الهی پور
252
33 مدح حضرت امام علی علیه السلام -( صدا در آید از دیوار و از ما در نمی‌ آید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد سهرابی
253
34 مدح حضرت امام علی علیه السلام -( به مقام قرب سلمان به صداقت ابوذر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید پوریا هاشمی
246
35 مدح حضرت علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( آغاز کنم کلام خود با حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
230
36 مدح امام علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( علیست، مرغ حق و کعبه آشیانه اوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
123
37 مدح امام علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( بی نواتم علی من خاک پاتم علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
255
+2
38 نوحه مدح حضرت علی علیه السلام با صدای جواد مقدم -( حیدر شاه ولایت حیدر روح کرامت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
524
+2
39 مح حضرت علی علیه السلام و نجف با صدای جواد مقدم -( نجف و حال و هوای زائرا دم سحر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
119
40 شعر مدح و مناجات امیر المومنین(ع) -( الموت و حق ،چون که علی حق مطلق است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
158
+1
41 شعر مدح و مناجات امیر المونین(ع) -( هستم برنده گر به تو بازم قماررا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
101
+1
42 امیرالمومنین(ع)مدح -( آن معجزه ی گرانبها ذکر علی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
وحید قاسمی
133
+1
43 امیرالمومنین(ع)مدح -( جعفر علیست ،عون و علمدار مرتضی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد خادم
160
44 امیرالمومنین(ع)مدح -( همان بیعت است و همین آرمان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمود ژولیده
178
45 امیرالمومنین(ع)مدح -( اي شعله عشقي كه نمرده است و نميري ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حامد اهور
145
46 امیرالمومنین(ع)مدح -( «من کنتُ» که بر حیدر کرار (ع)رسیده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مجید تال
157
47 امیرالمومنین(ع)مدح -( تو را در حیرت از خورشید در تشت طلا دیدم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد جواد غفورزاده
228
+1
48 امیرالمومنین(ع)مدح -( مستِ ولای آن شهِ دول دول سوار شد، ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
287
+3
49 امیرالمومنین (ع)مدح -( چرا اینگونه شاها! با گدایان می‌نشینی تو؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
قاسم صرافان
172
50 امیرالمومنین0ع)مدح -( خودِ طاهاست، اشتباهی نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
191
+1