# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( مژده به دلها دهید، موسمِ شادی رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
86
2 متن شعر امام زمان (عج) -( فرخنده باشد آنروز گل ازچمن در آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
101
3 ولایت مهدی -( رسیده روز شروع ولایت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
198
4 متن شعر عید امامت حضرت مهدی (عج) -( خاتم و الاوصیاء اباصالح ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
مرتضی محمودپور
245
+1
5 دانلود متن و سبک سرود امام زمان (عج) -( بیا مهدی جان که من دلتنگم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محسن طالبی پور
307
+2
6 سرود عید ولایت و تاج گذاری امام زمان (عج) -( دوباره آمده فصل ِ،بهار ِ ناب ِ خوش عهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حاج امیر عباسی
593
+2
7 غدیری دیگر -( مرغ دلم شادی کنان در حال آواز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
393
+1
8 عید امامت امام زمان (عج) -( شادمان از شادیت زهراست یا صاحب زمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
جواد کلهر
672
+6
9 اشعار ولادت حضرت امام زمان عج) -( گفتم مدینه داغ دلها تازه شد باز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علیرضا خاکساری
195
10 اشعار ولادت حضرت امام زمان(عج) -( یتیمی از آن گوشه سر را شناخت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حسن لطفی
166
11 علی اکبر نازک کار- آغاز امامت حضرت مهدی عج -( شد فصل دستبوسی سلطان سامرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علی اکبر نازک کار
1303
+4
12 اشعار ولادت امام زمان (عج) به همراه سبک -( نیمه شعبان رسید و یوسف زهرا نیامد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
نوید اطاعتی
1123
13 غزل ولایت عهدی مولانا صاحب العصر و الزمان (عج) -( فوج مَلک دور و برش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2378
+17
14 رباعی عید ولایت امام عصر (عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
2087
+4
15 یا مهدی -( نهم ماه ربیع هست ودلم شادان است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
2360
+10
16 ولایت امام زمان -( ربیع الاول آمد نور آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
2789
+9
17 دوبیتی آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( امروز که شیعه به جهان در حصر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
3112
+6
18 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3489
+9
19 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( همه جا پر از این خجسته نداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2647
+8
20 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2244
+4
21 شعر تاجگذاری امامزمان(عج) -( مهـدی کــه عـالمند رهیـن کـرامـتـش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2337
+5
22 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( فوج مَلَک دُور و بَرَش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2394
+8
23 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2262
+5
24 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3167
+12
25 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2444
+5
26 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3866
27 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2233
+3
28 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3073
+11
29 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
1915
+2
30 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( عالم امکان سراسر نور شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
وحید قاسمی
2479
+6
31 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( ای جبرئیل کاسه به دست عنایتت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمد بختیاری
2328
+5
32 دانلود سبک زمزمه -( نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حاج امیر عباسی
2761
+4
33 دانلود سبک سرود -( ربیعه و وقت سرور و هم عهدی ، رسیده ایام امامت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حاج امیر عباسی
3491
+12
34 دانلود سبک شور ولادت امام زمان(عج) -( آینه ی حیّ جلی مدد یا صاحب الزّمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حاج امیر عباسی
2827
+5
35 دانلود سبک سرود ولادت امام زمان(عج) -( ای به دلم همدم و مونس صفای هر محفل و مجلس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حاج امیر عباسی
2556
+2
36 شعر ولادت امام زمان(امــشــبــم دل در فـغـان آید همی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
2170
+3
37 شعر ولادت حضرت صاحب الزمان(عج),(بهوش ای جان که جانان خواهد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
9162
+60