# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مژده آمد نور چشمان حسین بن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جواد کلهر
39
2 شعر میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( ای بلندای قامتت طوبا، ای تو شاگرد مکتب سقا، ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
150
3 دانلود متن و سبک ولادت حضرت علی اکبر -( سحر ز بیت ولا ستاره ای سر زده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
157
4 شعر میلادحضرت علی اکبر (ع) -( فضای شهر یثرب تازه گشته ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
159
5 دانلود متن و سبک نوحه میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای شبیه پیغمبر ای تو ثانی حیدر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
130
6 میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( جوانی به رعنایی تو ندیدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
135
7 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ما شيشه‌ى اشكيم شكستيم على جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
96
8 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( میان این همه شمشیر و‌نیزه معلوم است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی رحیمی
95
9 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فرقى به ميان عرب و نسل عجم نيست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
110
10 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنی گشته مختصر بنویس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر علوی
97
11 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( غرق به خون از پشت مرکب بی هوا افتاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا خاکساری
96
12 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فن مخصوص خود توست سلاحی داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسن بیاتلو
86
13 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنت دانه ی تسبیح شد و ریخت بهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
93
14 سرود میلاد حضرت علی اکبر با سبکی زیبا -( بازم عطر عطر جنت وزیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی صمدی شهاب
104
15 حضرت علی اکبر (ع) ولادت -( ای علی اکبر امام حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عظیمی
474
16 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( نوزاد حسین جلوه اش مصطفویست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی مقیمی
441
17 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( عطرخدا دوباره در عالم وزیده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی نظری
449
18 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( سلامٌ علی لیلا که پیغمبر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
494
+1
19 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ریشه دوانده در جگرم اضطرار عشق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
419
20 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خداوند خرد بخشندۀ جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
409
+1
21 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خدا را جلوه ی دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
436
22 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( جهان هست آفرین را صفای دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
444
23 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو آمدی به شبم حسّ سر شدن بدهی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی اشتری
388
+1
24 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( آسمان باز پر قمر شده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی زمانیان
398
25 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این گل که شکفته ،عطر جنت دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
404
26 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو ربودی ز خلق هر جا، دل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
417
27 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ای خدا جلوه و نبی مرآت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
407
28 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( امشب شب تلاوت یاسین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
395
+1
29 حضرت علی اکبر(ع)مدح دو ولادت -( امشب دل نسل جوان دارد سرور دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
441
+1
30 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این شعر ، سرود عالم بالا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
391
31 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( دون عشق تمام وجودم افسرده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد شیرازی
384
32 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ماندم کنار ارباب پایینِ پای ارباب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
403
33 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( رسم رفاقت را ادا کردن چه خوب است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
399
34 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( فلک یک آسمان خورشید و ماه و اختر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
406
35 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
387
36 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( منت خدای را که شب غم سرآمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید رضا موید
388
37 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( لرزانده شکوهت تنه‌ی لشکر را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
389
+1
38 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( شاه امروز آفریده شاهکار دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجید تال
393
39 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( صوت نبوی‌ست جاری از هر سخنش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد حسنی
403
40 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( فروغ چهره خوبان، شعاع طلعت توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حبیب الله چایچیان
397
41 حضرت علی اکبر (ع)مدح و ولادت -( سحر آمد كبوتريم همه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد پرچمی
358
42 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( خورشید می بوسد سر زلف سیاهت را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن سلیمانی
366
43 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( دریا شُدی حسین گُوهَر در بیاوَرَد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
359
44 حضرت علی اکبر(ع )مدح و ولادت -( مشب سخن ز جام میِ ناب میکنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
358
45 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( از کوی صفا بوی وصال آمده امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
364
46 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( از صورت چون ماه پيمبر خواندند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
348
47 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( بر جلوه ی خلقت پیمبر صلوات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
360
48 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( مثنوی ، قطعه ، قصیده ، چارپاره یا غزل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
329
+2
49 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خوشم که سرسپرده‌ی صدای دلبرم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی روشن روان
260
50 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ای قلم مونس دیرینه‌ی من ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی روشن روان
259