# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 اشعار ولادتی حضرت علی‌اکبر(ع)-(ای که بر روشنای چهره‌ی خود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1475
+2
252 اشعارولادتی حضرت علی اکبر(ع)،(اى قدت همچو نيشكر اكبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1278
+1
253 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(شب است و ساقی مجلس به گردش ساغر آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1961
+4
254 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(می وزد عطر بهشتی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
4805
+15
255 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),( بر مَقدمت تغزل شيوا ترانه ريخت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2233
+2
256 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(صداي پاي بهار آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2273
+3
257 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع)-(راهی کربلا دل رسوا نمی‌شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2392
+7
258 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع),(وقتي كه طبع من بدمد سورشعر را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2647
+3
259 شعرتولد حضرت علی اکبر(ع),(تجلـِّــیِّ روی پیمبر رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3331
+2
260 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع),(ما که سرمست عشق و احساسیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3044
+3
261 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(جان عالم تصدق سرتان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
4026
+3
262 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(بي سبب نيست اگر اين همه زيبات كشيد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2507
+3
263 به مناسبت میلاد شهزاده علی اکبر (ع)(رستم ز چه بر قدرت خود می نازی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جعفر ابوالفتحی
1924
+3
264 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) , (زیر نم بارون توی کوچه هامون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3190
+6
265 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع),(شـب شـب مـیـلاد پسـر آسمونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2893
+2
266 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(دل حرم میشود سحر گاهی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2239
+2
267 شعر تولد حضرت علی اکبر(ع),(عشقت میان سینه ی‌ من پا گرفته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3162
+5
268 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع),(هنگام روبرو شدن کارزار شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2138
+4
269 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)-(پیغمبرانه بود ظهوری که داشتی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2393
+3
270 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع),(از دامان ليلا گلى بر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
4346
+10
271 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(خداوندا چه خوانم گر نخوانم روح ایمانش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2686
+5
272 شعر مولودی حضرت علی اکبر(ع),(مبارک باد بر ثارالله‌ این جانِ حسین است این) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3137
+7
273 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع),(اي رخ تو مطلع الانوار حُسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3090
+9
274 اشعار ولادتی حضرت علی اکبر(ع),(قدش چو نخله ي طوبي و هر دلي چمنش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2419
+2
275 اشعار ولادتی حضرت علی اکبر(ع),(ز بحر نور درخشيد گوهري ديگر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1929
+4
276 اشعار ولادتی حضرت علی اکبر(ع),(مدينه و گل لبخند سيد الشهداست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2474
+6
277 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع),(شب است وخانۀ ثارالله وچراغ هداست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
2962
+4
278 شعر ولادت حضرت علی‌اکبر(ع)-(هر جا سخن از خاک دری هست، سری هست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
4629
+11
279 یوسف لیلا-(راهی کربلا دل رسوا نمي‌شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
3128
+3