# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( مدینه و گل لبخند سیدالشهداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1596
+1
202 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( و خداوند بفرمود حسیـن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
نیما نجاری
1295
+1
203 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( از خیمه بیرون آمده پیغمبری دیگر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
شهاب الدین خالقی
1085
204 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( به اسبش هي زد و زلفش ميان بادها گُل كرد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
بهروز سپید نامه
915
+1
205 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل مجنون هميشه با ليلاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا رسول زاده
1162
+1
206 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل می رود به دل شدگان اقتدا کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مسعود اصلاني
994
+3
207 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( عاشقی را کمی خطر باید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
886
208 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ز چه رو دل نسپاریم بر این باورها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1387
209 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( روزی که بال میزدم اما پری نبود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1385
210 شعر و سرود ولادت حضرت علي اكبر(ع) -( شب شب مستي دلاي بي تابه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1587
211 متن سرود ولادت حضرت علي اكبر(ع) -( مگه عكس هر كسي ميون چشاي حسينه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1537
212 دانلد سبك سرود ميلاد حضرت علي اكبر (ع) -( اومدي با ستاره ها از راه تو خونه ي حضرت ثارالله ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا تاجیک
1591
+2
213 تركيب بند ميلاد مسعود حضرت علي اكبر (ع) -( این خانواده یوسفان بی بدیلند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی نظری
1113
214 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( من که گرد و غبار بوده ام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
745
215 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(علی علی اکبر مولا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1407
+1
216 مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع)(دریاترین به دامن صحرا رسیده است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1295
+1
217 مدح و ولادت حضرت علی اکبر(ع)(ساقی بیا كه مشكلم آسان نمی شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1503
+1
218 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(تعالی الله مبارک باد لیلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1013
+1
219 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(می‌آیی و لیلا شده مجنون عطر و بوی تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
916
220 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(باز هم آسمان این خانه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1242
+1
221 ولادت حضرت علی اکبر(ع)(باده در جام دلم سرریز شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
955
222 شعر ولادت حضزت علی اکبر(ع)(هم درمقام و نام و جلالت تو اکبری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
810
223 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(کاروان کاروان شب تاریک، گم شده لابلای گیسویش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
912
224 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع)(امروز پیک خوش خبر هی حلقه بر در میزند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
959
225 سرود ولادت حضرت علي اكبر (ع) (میـلاد علــی‌اکبــر آمـد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1246
+1
226 شعر ولادت حضرت علي اكبر (ع) ( الا ای ماه شعبان! ماه احمد را تماشا کن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1322
+1
227 سرود ولادت حضرت علي اكبر (ع) ( شده روشن چراغ سحرت لیلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1208
+2
228 سرود ولادت حضرت علي اكبر (ع) ( ای اهل سماوات بریزید ستاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1516
+4
229 شعر ولادت حضرت علي اكبر (ع) ( ماه شعبان یا طلوع ماه لیلا آمده؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1542
230 شعر میلاد حضرت علی اکبر(شـــِبــه جــــمال احـــمدی، ســتاره مـــحمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
991
+1
231 شعر میلاد حضرت علی اکبر(گـــــشته جــــهان مــــست عــــلی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
782
232 شعر میلاد علی اکبر(ای یـــوسف لیـــلا عـــلی، جـــــانم عـــــلی اکـــــبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
643
+1
233 شعر میلاد حضرت عباس(علی علی اکبر مولا علی اکبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1140
+1
234 شعر میلاد حضرت عباس(ای ثانی حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
974
235 شعر سرود ولادت حضرت علی اکبر(عاشق آن است که پر می گیرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
873
236 شعر ولادت حضرت علی اکبر(گفتم ای دل به جان رسیدم گفت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
890
237 شعر ولادت حضرت علی اکبر(وقتی سخن از گوهری یک دانه باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
979
238 شعر ولادت علی اکبر(اى كه نام تو همچو نام على است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
832
239 شعر علی اکبر:عروس زهرا چه زيبا گلى در هستى آورده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
932
240 شعر ولادت علی اکبر:عروس زهرا چه زيبا گلى در هستى آورده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
902
+1
241 شعر ولادت علی اکبر:دل حرم می شود سحرگاهی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1307
242 پايين پاي پادشاه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
913
243 سپهر مجد و جلال احمد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
934
244 مدینه گشته سرتاسر چو محشر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
804
245 دیشب از عشق چشم من تر بود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
921
246 یـازده روز گـذشت از مـه شعبـان معظـم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1079
247 شب ولادت تو عید سیدالشهداست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1166
248 اشعارولادتی علی اکبر(ع)،(با جمالی برتر از خورشید و ماه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1546
+1
249 ای شیر، یل شبیه حیدر، اکبر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جعفر ابوالفتحی
1489
+1
250 اشعار ولادتی حضرت علی‌اکبر(ع)-(لبت حدیث کسا را به اشتباه انداخت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1860
+4