# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( حاشا که باز مثل تو پیدا شود علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1177
+1
152 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شبی به عرش گره زد خدا زمینش را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
989
+1
153 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( گل لیلا به جمالت صلوات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1963
+2
154 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( چشم شب خیره به دنبال کسی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1165
+1
155 سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( زده بارون توهواي شب رويا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین سازور
1072
156 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( اين كه رو دست مولاست علي اكبره يا حيدر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حاج محمود کریمی
1484
+4
157 سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( چقده مدينه زيبا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حاج محمدرضا طاهری
1037
+1
158 سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ستاره هاي تو آسمونارو عشقه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجید بنی فاطمه
1203
+2
159 سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( چه خبره باز پيمبر اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حاج محمدرضا طاهری
1677
+6
160 سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شقايق روئيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1129
161 شعر شور ولادت حضرت علی اکبر -( يه حس عاشقونه داره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1177
+1
162 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( شورعلوی ـ حاج حسين سازور ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1055
+1
163 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( سرودن از لب تو با انارها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1418
164 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( می‌ایستم امروز خدا را به تماشا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
سید حمید رضا برقعی
1160
+1
165 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ولادت پسر اربابــمـــون عليه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1179
+2
166 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( امشب ـ مست و خرابم ـ از می ناب ـ ساقی کوثر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1164
167 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( به بیت وحی افزون یک پسر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد یعقوبی
1054
168 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( تاج سري و هر نفس ما ارادت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1069
+3
169 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( صلي الله عليك ـ يا علي بن الحسين(3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1198
+1
170 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( هم نام علي چهره و سيما چو پيمبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1331
+3
171 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( خانه آقام حسين كشته غرقِ شادي ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1443
172 شعر میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( اي شيعيان تبريك ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1620
+1
173 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( امشب از هر سو دلم مرغ علي اكبر شود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1151
+2
174 شعر عروضی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( علي كه مهمان علي اكبر ست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
1053
+1
175 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اى على اكبرم، شبه پيغمبرم، اى دل و دلبرم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
922
+2
176 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اى كه عشق عالمينى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
843
+3
177 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( هر كه مست شراب كوثر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
817
+2
178 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( اذان گوى كرببلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
845
179 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( پيچيد آواى تبريك )تو گوشم ز هر جا((3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
872
180 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( گل بريزيد گل ليلا رسيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
933
+2
181 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( با نازترين نگاه عشقه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
855
+2
182 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( گل ليلا على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
782
183 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مژده بديد به دلها كه شام غم سر اومد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1494
+1
184 شعر ولادت حضزت علی اکبر(ع) -( جلوه ى ذات خداى دادگستر اكبر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
759
185 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جلوه ى ذات خداى دادگستر اكبر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
765
186 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( يه صدايى داره مى‏ياد كه خيلى آشنابوده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
807
187 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( يه صدايى داره مى‏ياد كه خيلى آشنابوده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
775
188 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( هر كه مست شراب كوثر شد (2) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
887
189 شعر ولادت حضرت علی اکبر() -( مرغ دلم ديده كه شب از لونه پر كشيده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
729
190 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جانهاى ما فداى تو اكبر (3) فداى تو اكبر (3) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
709
191 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( جونيم نذر يه‏نگاهت على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
1124
192 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( در حريم سرورى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
788
193 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( على على اكبر على على على على اكبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
846
194 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ماه به چشماى قشنگ تو حسادت مى ‏كنه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
937
195 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دل و دلدار همه یاعلی اکبر ، ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
794
+1
196 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( زینب و سکینه را یک طرف روانه کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
729
197 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( عضو عضو بدنت در همه جا ریخته است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا عنصری
813
+1
198 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( به دست باد نده ، اختيار گيسو را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید قاسمی
911
+1
199 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( سكوت تلخ تو شيپور مرگ من را زد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حمید رمی
972
200 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( دلم را هوای تو پر کرده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1495