# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 سرود زیباي ولادت امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-شب خماری و مستی، شب جنونه امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
9762
+4
102 سرود ولادت امام جواد(ع) به همراه سبك-مست و خمار و شيدا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2310
+4
103 سرود شور ميلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-بارون رحمت و لطف خدا می‌باره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2781
+5
104 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-اگه به بند عشق اسیریم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2297
+2
105 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-اومد از راه ولی الله اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2230
+4
106 شعر مثنوی زیباي میلاد امام جواد(ع)-باده را تا آخرش سر می‌کشم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2025
107 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-ای پسر حجت هشتم، جواد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
1388
+1
108 شعر تركيب‌بند ولادت امام جواد(ع)-مژده ای یاران، نگار آمد نگار آمد نگار اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2350
109 شعر رباعي ميلاد امام جواد(ع)-آن گل که سرآغاز شکوفايی بود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2444
+1
110 شعر ولادت امام جواد(ع)(قسم به آن که به گنجشک بال و پر داده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2371
+3
111 شعر ولادت امام جواد(ع)(امشب بهشت آرزو را باز كردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2970
+1
112 شعر ولادت امام جواد(ع)(در ساحل جود خدا باران گرفته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2775
+1
113 شعر ولادت امام جواد(ع)(اي روي تو شبيه جمال ابالحسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2596
114 شعر ولادت امام جواد (ع) ( امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3197
+2
115 شعر میلاد امام جواد(ع)(بر آن شديم باز كه دلبر بياوريم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2941
+1
116 شعر ولادت امام جواد(ع)(یه گوشه ی ایوون،آیینه و شمعدون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2410
+3
117 شعر ولادت امام جواد(ع)-(نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2888
118 ولادت امام جواد(ع)(بر سر آنم زبان بگشایم و آوا كنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2342
119 مدح و ولادت امام جواد(ع)(امشب شب عید است همه گل بفشانید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2826
+2
120 شعر ولادت امام جواد(ع)(دلگیر تر از سینۀ تنگم قفسی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2311
+3
121 مدح و ولادت امام جواد و حضرت علی اصغر(ع)( بر شادی پیغمبر و زهرا صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2583
+4
122 شعر ولادت امام جواد(ع)(بیا به باغ که بار دگر تماشائی است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2328
123 شعر مدح و ولادت امام جواد(ع)(آمدی تا که عشق ما بشوی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2660
+1
124 شعر ولادت امام جواد(ع)(وقتی بساط عشق بازی چیده می شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2817
+2
125 شعر ولادت امام جواد(ع)(دلگیر تر از سینه تنگم قفسی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2573
+2
126 شعر مناسبت میلاد امام جوادالائمه(ع)(با تو باید سفر به بالا کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2121
+1
127 شعر ولادت امام جواد(ع)(روزی که روی نفس خودم پا گذاشتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2737
128 شعر ولادت امام جواد(ع)(سلام حضرت باران سلام یا مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2164
+3
129 صوت و متن سرود میلاد جواد الائمه (ع) -(آسمان جای گل ریزد ستاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2826
+1
130 اشعار میلاد حضرت امام محمد تقی (ع) - (امشب به شبستان ولایت قمر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2940
+2
131 شعر ولادت امام جواد (ع) (در چشم رضا روی تو آیینۀ احمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2333
+2
132 شعر میلاد امام جواد(ای پسر حجـــــــــت هشـــــــتم جواد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
1988
+2
133 شعر میلاد امام جواد(باز خدا پرده از رخ برگرفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2746
+1
134 شعر میلاد امام جواد(خیز ای دوست رخ جانانه ببینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2348
+3
135 شعر میلاد امام جواد(ای کز مقام بر همه عالم سر آمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2089
+1
136 شعر میلاد امام جواد(از آسمون رو زمین دلا شادی می شینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2561
+3
137 شعر میلاد امام جواد(آیینه ی سوم حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2725
138 شعر ولادت امام جواد(هر كه دل بُرد،دلبر ما نيست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2235
+1
139 شعر ولادت امام جواد(آفتابی امشب از بیت رضا سر میزند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2076
+1
140 شعر ولادت امام جواد-تو جواد ابن الرضایی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2372
+4
141 بیا به شهر مدینه نگاه را حس کن اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3057
142 با حضورت ستاره ها گفتند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3073
+1
143 شد امشب از رخ ابن الرضا چشم رضا روشن اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2514
144 اشعار میلاد امام جواد (ع) ( آسمان اشک شوق می بارید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3201
145 اشعار ولادت امام جواد (ع) ( دلم امشب هوای یار کرده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2018
146 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( امشب دهيد مژده صدف را به گوهرش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2512
147 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( مژده اي ياران نگار آمد نگار آمد نگار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2862
+1
148 اشعار ولادت امام جواد (ع) ( عيد ميلاد است ميلاد جواد بن الرضاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2433
+2
149 اشعار ولادت امام جواد (ع) (آنشب مدينه تشنه ي آب بقا بود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2901
+1
150 اشعار ولادت امام جواد (ع) (دهم ماه رجب، عیدِ جواد، ابن رضاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2529
+4