# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شعر ولادت امام جواد(ع) -( باز شد یک سحر آن پنجره ی شرقی عشق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
حسن لطفی
1795
+1
52 شعر ولادت امام جواد(ع) -( گدایی برای گدا آب و نان است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
سید پوریا هاشمی
2393
+1
53 شعر ولادت امام جواد(ع) -( دل را شرر عشق مراد است امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
حسین آذری
1911
54 شعر ولادت امام جواد(ع) -( شادی كل عباد است عباد است عباد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2433
55 دانلود سبک ولادت امام جواد(ع) -( حرمت عرش برینه هرکی دیده اینو میگه(هرکی.... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
ایمان غلامی
2834
+1
56 شعر ولادت امام جواد(ع) -( آقـــــــــا جـــــــواد الا ئـــمه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
مجید تال
2400
+1
57 شعر میلاد امام جواد(ع) -( هر که سر خدمت نگار ندارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
3097
58 دانلود سبک شور میلاد امام جواد(ع) -( خوشبحال اونی که مشهده خیره ی مناره و گنبده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
2499
+4
59 دانلود سبک سرود میلاد امام جواد(ع) -( امسال هر كي كربلا رفته ميگه كربلامو امام رضا داده 2 ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
امیر حسن سالاروند
2293
+2
60 دانلود سبک سرود امام جواد(ع) -( جوونترين حجت خدا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
2553
+2
61 شعر میلاد امام جواد الائمه(ع) -( میلاد تقی نهم امام است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2390
+1
62 سرود ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-ای که هلال رجبی، مه این الرّجبیون تویی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3681
+9
63 سرود ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر (ع) به همراه سبك-رسیده به ماه خوش دعا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2590
+8
64 سرود ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-این گلای سرخی که روح ایمانن اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3313
+8
65 سرود ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-زمزمه‌ي کل عاشقا، سوره‌ي قدر و تبارکه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2494
+8
66 غزل مدح و ولادت امام جواد(ع)-ساکن کاظمین گویا از، سمت «باب الجواد» می‌آید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3071
+1
67 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-آمده دو نور، آمده دو جان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2349
+4
68 شعر مناجات امام جواد(ع)-خون شد از غم، دلِ خداجویم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2156
69 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-آن شب مدینه تشنه‌ی آب بقا بود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2441
+2
70 شعر ترجيع‌بند ميلاد امام جواد(ع)-یکبار دگر غنچه‌ي دل وا شده امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2679
+3
71 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-تو جوادی، ذوالعطایی، جان و جانان رضایی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2849
+2
72 مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-ای آمد و رفت دل ما سمت تو رایج اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2775
+3
73 تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع)-ای دل، امشب مدینه بس زیباست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2510
74 شعر ميلاد امام جواد(ع)-هر کس در این دیار به جایی رسیده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2700
+1
75 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علي اصغر به همراه سبك-فصل نشاط و بهار و روایت عشقه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2744
+3
76 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-السلام ای امیر مُلک قضا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2190
+2
77 شعر ميلاد امام جواد(ع)-هر که دل بُرد، دلبر ما نیست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2232
+2
78 تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع)-روشن‌تر از روز است، خیلی بامرامند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2438
+2
79 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-فرشته‌ها خنده‌زنان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2289
80 شعر تركيب‌بند ولادت امام جواد(ع)-در دلم شور دیگری دارم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3642
+1
81 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-ز پشت پاره‌هاي ابرا تو آسمونا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2938
+6
82 شعر تركيب‌بند میلاد امام جواد(ع)-از لا به لای دفتر شعرم عبور خواهم کرد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3149
+3
83 شعر مثنوي ولادت امام جواد(ع)-از عرش ندا آمده أین الرَّجبیُّون اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
4888
+10
84 شعر مثنوي زیباي ولادت امام جواد(ع)-نهمین نوح رسیده است، شود سرور شهر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3216
+1
85 شعر مثنوي میلاد امام جواد(ع)-گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2629
+2
86 شعر تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع)-امشب زمين و آسمان بايد چراغانى شود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3123
+8
87 وي‍ژه‌نامه‌ي ولادت امام جواد(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3397
+4
88 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-ولادت خیرالعباد است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
4003
+5
89 سرود سنتي میلاد امام جواد(ع) به همراه سبک-قلب رضا خرم و شاد است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3631
+3
90 سرود سنتی میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-عید باب المراد بر همه مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3212
+6
91 شعر توسل به امام جواد(ع) در شب ميلاد آن حضرت-بنده‌ام، بنده‌ي ولاي توأم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3499
+2
92 سرود میلاد امام جواد(ع)-خنده شعف از فلک با ملک قمر زند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3198
+2
93 شعر ترجیع‌بند ولادت امام جواد(ع)-از شرف پا در اين سرا بنهاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2598
+2
94 شعر ترکیب‌بند زیباي ولادت امام جواد(ع)-فتح ابواب مراد است، مراد است، مراد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2773
+2
95 سرود شور میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-شب عشقه، شب شوره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3150
+3
96 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبک-مدینه باز شده فرشته‌بازار، ستاره می‌باره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
8850
+4
97 سرود ميلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-شب رؤیایی تموم دنیاست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2817
+6
98 سرود میلاد ولادت امام جواد(ع) و حضرت علي‌اصغر(ع) به همراه سبك-امشب شب زیارت ، علی موسی الرضاست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2730
+2
99 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبک-شب میلاد امام جواده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2464
+3
100 سرود ولادت امام جواد(ع) به همراه سبک-شب طلوع صبح سعادت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2313
+3