# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ولادت امام سجاد (ع) -( همين كه بوي تو را با خودش بيارد باد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد قاسمی
97
2 ولادت امام سجاد (ع) -( پر می کنیم از می گلوی باده ها را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد بیابانی
98
3 شعر میلاد امام سجاد (ع) -( خدا برای خودش خلقت دوباره نمود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
161
4 دانلود متن وسبک میلاد امام سجاد (ع) -( زبیت اربابم دوباره گل سرزد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
172
5 اشعار ولادت حضرت امام سجاد(ع) -( شیعه را با شب و شمشیر و دعا بار آورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
118
6 اشعار ولادت حضرت امام سجاد(ع) -( پس از شهادت بابا مدام می گفتی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد قاسمی
121
7 اشعار ولادت حضرت امام سجاد(ع) -( بعد عمری مزارتان خاکی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
118
8 اشعار ولادت حضرت امام سجاد(ع) -( پیام اور عشق و مهر و رهایی! ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
95
9 اشعار ولادت حضرت امام سجاد(ع) -( علی آمد که عاشورا همیشه آتشین باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
91
10 میلاد زین العابدین -( به پنجم روز شعبان در مدینه آمده دنیا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
2509
+6
11 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( درلوح جهان هميشه آزاد تويي ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد فرامرز عرب عامری
2121
+2
12 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( همه عالم شد ، بهشت برین ، به دنیا اومد سید الساجدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
2257
+4
13 شعر میلاد امام سجاد(ع) -( چه مقامیست مادر تو شدن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1825
+2
14 شعر میلاد امام سجاد(ع) -( به نفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2127
+3
15 رباعی میلاد امام سجاد(ع) -( آلاله نو دمیده چیدن دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1651
+4
16 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( غم جایی توی خونه ی دل نداره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مظاهر کثیری نژاد
2127
+2
17 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( از آسمون می باره ستاره دل همه مست و بی قراره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2190
+6
18 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( ما بی تابیم مست سرود جبرائیلیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1695
+1
19 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( پَر ِ قنداقه ات مسيحا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1647
+2
20 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نسیم آمد این بار از خوش مسیری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
1600
+1
21 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1770
+4
22 رباعی ولادت امام سجاد(ع) -( سرچشمۀ فیض کردگار آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1743
+1
23 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( مژده ای شیعه که باشد شب میلاد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
کلامی زنجانی
1806
+6
24 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( حضرت سجاد، زین العابدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1405
+1
25 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( مژده ای شیعه که باشد شب میلاد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
کلامی زنجانی
1609
+2
26 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( عید است و من شراب زاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد سهرابی
1398
27 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( دل فرشته در اطراف آسمان می رفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
1428
28 رباعی ولادت امام سجاد(ع) -( سرچشمۀ فیض کردگار آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1437
--1
29 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1529
+1
30 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نسیم آمد این بار از خوش مسیری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
1179
+1
31 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای شکوه فراز های دعا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عظیمی
1346
+1
32 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( کعبه شد سر زلفت دل به سجده افتاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
احسان محسنی فر
1319
+1
33 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( تا خداوند میرسم با تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1505
+3
34 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سجاده ایم پهن برای دعا شدیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1809
+3
35 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( مستم از جام، مستم از باده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1604
36 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سوي مجنون برسانيد كه ليلايي هست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1870
+4
37 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب قشنگترین شب یلدایی خداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
1930
+1
38 دو بیتی امام سجاد(ع) -( هم یار آشنای منی زین العابدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
1434
39 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( شاه بودي و التماس شدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1531
40 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نشیب های دل من فراز می خواهد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1312
+2
41 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( دوباره مستی و دیوونگی براهه امشب که میلاده حسینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر حسن سالاروند
1725
+2
42 دانلود سبک سرود میلاد امام سجاد(ع) -( داره می‌تابه ماه محرابه یا که خورشید ازلی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1479
+1
43 دانلود سبک میلاد امام سجاد(ع) -( اﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﺮ زده ﺁﻳﻴﻨﻪ ی اﻧﻮاﺭ داﻭﺭ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
1572
+2
44 دانلود سبک سرود میلاد امام سجاد(ع) -( سلام ما به تو ای ارباب ، اومده نور جلیّ تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
1579
45 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( اومده آقای همه ، آزاده ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1810
+1
46 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( پر می زنه دلم به هواش چشم انتظار نیمه نگاش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1740
47 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( شکر حق گوید ، شیعه ی دلشاد آمده دنیا ، حضرت سجّاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
2361
48 دانلود سبک ولادت امام سجاد(ع) -( نور دو چشم ارباب ، حجّت حق بر زمین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
1636
49 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( طلوع ، مهر ایمان و دین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
1417
+1
50 دانلود سبک سزود ولادت امام سجاد(ع) -( اومده نور دل خون خدا ، سیّد السّاجدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
1915
+1