# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 جشن و سرور در عالمین ، عید امام العارفینِِ اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1513
52 سرود مولودی امام سجاد(ع) به همراه سبك-دلای آزاد ، همه با نغمه‌ی شاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی روحی
2092
+1
53 سرود میلاد امام سجاد(ع) -( آسمون منـوره ، یثـرب معـطره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1951
+1
54 سرود ولادت حضرت زین العابدن (ع) -( مفاتیح و واکن دوباره غوغا کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2023
+1
55 سرود ولادت حضرت سجاد(ع) -( پهن میکنم سجادمو بازم به سوی مدینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1934
+1
56 دانلود سرود میلاد حضرت امام سجاد (ع) -( داره میاد دار و ندارمون ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1811
57 سرود میلاد امام سجاد (ع) -( ماه قشنگ بانوی ایران زمین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1910
+3
58 سرود مولودی امام سجاد(ع) به همراه سبك-ای عبد خدا، ای شاعر چکامه‌های دعا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2015
+3
59 متن و سبک سرود برای اعیاد شعبانیه - میلاد امام سجاد (ع) -( هرچی باشه/ هم رگ و همخون و هم ایلیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر حسین الفت
2945
+2
60 میلاد حضرت زین العباد امام سجاد (ع) -( سجاده ها رو پهن کنید امشب به سوی گهواره ی این آقا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1477
+1
61 سرود ملاد حضرت امام سجاد (ع) -( تو دل اسیر و بی قرارم ولایت زین العابدینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1337
+1
62 ترکیب بند میلاد حضرت زین العابدین (ع) -( در تشنگی سراب به دردی نمی خورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1317
63 دانلود مداحی ولادت امام زین العابدین سرود میلاد -( آمد یوسف پیغمبر، آمد روح دعا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حاج امیر عباسی
1780
+4
64 سرود مسجدی میلاد امام سجاد (ع) -( آمد نگار نازنین ـ آمد امام الساجدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2413
+4
65 سرودی زیبا در مورد مولود 5 شعبان ولادت امام زین العابدین (ع) - سبک مسجدی -( بوی خلد برین آمد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
1546
+1
66 اشعار مدح و سرود مولودی امام سجاد (ع) -( آی همه مردم دنیا بیاین برا تماشا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1473
+1
67 متن شعر و سرود میلاد امام سجاد (ع) -( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2320
68 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب رواق دیده را آذین ببندید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1474
+2
69 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( قطره ها می رقصد امشب، چون که سجّاد آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1356
+4
70 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امام العابدین خوش آمد خوش آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1497
+5
71 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ز آهنگ شعف در هر سری شور آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1503
+2
72 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ای ماه به لبخند دهن وا کردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1936
+3
73 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( بحر موّاج ولا را گهری پیدا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1816
+1
74 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( در کتاب نور، آیت محکم شد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1315
75 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( شباهنگام سر زد جامة مهر جهان آرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1411
76 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ای ماه به لبخند دهن وا کردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1399
+4
77 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( صبحدم برج شرف را آفتابی دیگر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1594
78 َشعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب شب شادیّ شادی آفرین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1653
+1
79 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سلام اى چارمین نور الهى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد سهرابی
1324
80 ولادت امام سجاد(ع) -( روز میلادتان چه روزی بود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
وحید قاسمی
1191
--1
81 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سیمای سجده چهرۀ گویا بما نداشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
1502
82 شعر ولادت امام سجاد(ع)-وقتی که فروغ ازلی دیدن داشت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1201
+2
83 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(امروز را که مهمان آسمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1309
84 شعر ولادت امام سجاد(ع)(من آن محبوب رب العالینم که هستی هست در زیر نگینم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1254
+1
85 شعر ولادت امام سجاد(ع)(عاشقان مژده شب میلاد شد دل گدای حضرت سجّاد شد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1403
86 شعر ولادت امام سجاد(ع)(با قامت عصمت و حیا می آید با بانگ مناجات و دعا می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1016
87 شعر ولادت امام سجاد(ع)(کیستم من فارغ التحصیل دانشگاه دینم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
983
+2
88 شعر ولادت امام سجاد(ع)(گلواژه ایمان آمد گلواژه ایمان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
886
89 شعر ولادت امام سجاد(ع)(مدینه میخندد زیمن میلادت نشسته بر لبها سرود زیبایت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
889
90 شعر ولادت امام سجاد(ع)(باز یاران عید دیدار جمال یار شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1225
+2
91 شعر ولادت امام سجاد(ع)(ساقی قدحی باد مرا جام نیاز است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1041
+1
92 شعر ولادت امام سجاد(ع)(نور حق می دمد از مشرق سجاده‌ی تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1256
93 مدح و ولادت امام سجاد(ع)-(از سکوتم صدا درست کنید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1179
+2
94 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(سلام عطر خوش دلپذیر سجاده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1180
+1
95 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(تا دل غم زده از هجر به فریاد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1088
+1
96 مدح و ولادت امام سجاد(ع)-(من همان یا کریم دام شما) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1232
+1
97 مدح و ولادت امام سجاد(ع)( باز در بحر ولایت گهری پیدا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1164
+1
98 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(سلام! ای سلام خـدا بـر سـلامت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
869
99 شعر ولادت امام سجاد(ع)(بياييد عشق را عبادت كنيم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1055
100 ولادت امام سجاد(ع)(اهـل زهـدی و اهـل عرفانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
848