# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر عید غدیر -( نشانه ی ولایت از ریشه ی یقین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
هستی محرابی
67
2 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( موجای دریاهم علی علی می خونن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
109
3 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( در که بزنی در وا می کنه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
94
4 دانلود متن و سبک سرود حضرت علی (ع) -( دنیا علی علی عقبا علی علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
128
5 دانلود متن وسبک سرود امیرالمومنین -( میزنه بارون توی دل شب آروم آروم روی سقف خونه دلم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
127
6 عید غدیر -( غدیر خم طلایه دار نور است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
102
7 تولی و تبری -( بغض و کین در سینه ما جمع شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
104
8 عید غدیر -( سررشته ماسوا غدیراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین رئوفی
149
9 شعر عید غدیر خم -( یارب به ولایت علی خرسندم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
160
+1
10 شعر عید غدیر -( با یک جهان امید تمنات میکنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
145
11 شعر عید غدیر خم -( به بارگاه خیالم جمال منظر توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
141
12 شعر عید غدیر خم -( نام علی ورد زبان من است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
166
13 شعر عید غدیر خم -( ی عروه الوثقی دین حیدر امیرالمومنین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
170
14 شعر عید غدیر خم -( صفای این حرم از صاحب حرم پیداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
159
15 عید غدیر -( سر چیست اگر در آستان بگذارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
113
16 شعر عید ولایت حضرت علی(ع) -( بُود آن کسره زیرِ نقطه ، زینب ! جان به قربانش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
118
17 شعر عید غدیر خم -( بگو حیدر مدد ذکر علیٌ افضل الاعمال ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
164
+1
18 شعر عید غدیر خم -( ساکن عرش و فلک،لوح و قلم،طاق علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
184
19 شعر عید غدیر خم -( زیرا که فردا برایِ مستی از این باده دیر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
164
20 شعر عید غدیر خم -( جز به اشاره ات علی ، درِ بهشت باز نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مبشری
159
21 شعر عید غدیر خم -( این قبله به هر سو متمایل شدنی نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
146
22 شعر عید غدیر خم -( حد گناهکار اگر به دست تو باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
153
23 شعر عید غدیر خم -( به خود باب خیبر نمی بیند اصلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد جواد شیرازی
136
24 شعر عید غدیر خم -( از همان روز که باب الحرمش سوخته شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
132
25 شعر عید غدیر خم -( نشوم لحظه ای از مهر عزیزت دل کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
142
26 شعر عید غدیر خم -( هلاک نام خدایی `حیدرت `هستم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمدحسن بیات لو
126
27 شعر عیدغدیر خم -( علی نیست آن و علی نیست این ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
132
28 شعر عید غدیر خم -( خطبه خواندی! خواندم از هر سطرِ شقشقیّه ات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرضیه عاطفی
125
29 شعر عید غدیر خم -( عید غدیر خم پس از حج معنی اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی
129
30 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( یا حضرتِ حیدر تپشِ سینه ی زهراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
104
31 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( تا کلّ جهان عاشقِ این عشق شوند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا قاسمی
110
32 امیرالمومنین(ع)عید غدیر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن ناصحی
95
33 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( اي غزل خوان چشم تو حافظ... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی روشن روان
82
34 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( مشتاق ولايت اميريم هنوز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مهدی عبدالهی
92
35 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( صد و ده نفس ذکر هو میکشم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
91
36 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( سیراب دیو و دَد همه...طفلِ صغیر نه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
65
37 رباعی غدیر -( عید آمد و جمله می سرایند علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مریم موسوی
115
38 امام علی(ع)عید غدیر -( یا استخوانی در گلویش باشد عمری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
قاسم نعمتی
138
39 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( همه دیدند عشق در کار است، دست بالای دست بسیار است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی
178
40 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( از پشت ، بسته میشود روزی همین دست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد علی اکبر لطیفیان
125
41 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( روی دستش بگرفت او همهٔ هستی را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
فاطمه نانی زاد
138
42 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( «میثم» به مهر حیدر کرّار منجلی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد حاج غلامرضا سازگار
144
43 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( بهر شالم نخی از کُنج عبا می خواهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی نظری
155
44 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( گويی"سحر بلبل حکايت با صبا کرد" ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی جهاندار
101
45 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( کز بر حق سفیر آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ولی الله کلامی زنجانی
131
46 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( عكس اين لحظه يادگاري شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رحمان نوازنی
130
47 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( عصر از غدیرش گذشتیم شب شد به چاهش کشیدیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن ناصحی
124
48 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( ساقی از خمّ ولایم بچشان باده که امشب به تولای علی مست شوم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد حاج غلامرضا سازگار
116
49 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( حج نیست جلوه ای زِ نُشورِ قیامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
129
50 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( در سایه ی خدمت علی می باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید محمد میر هاشمی
130