# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( این واژه ها عمریست دنبال تو می گردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2452
352 اشعار شهادت امام جواد (ع) -( مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
3398
+3
353 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( اي عرش خاک پاي تو يا حضرت جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3109
+3
354 شعر در مدح و ستایش و شهادت امام جواد (ع) ( کيستم من هفت چرخ نور را شمس الضحايم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4315
+2
355 شعر سینه زنی شهادت امام جواد (ع) به زبان ساده ,( دل من تنگه برات مي خوام بيام به حرمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3654
+6
356 دانلود شعر سینه زنی برای شهادت امام جواد (ع) ( کن بپا اي دل ناله و زاري ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3673
+5
357 نوحه زیبا در شهادت امام جواد (ع) ( عزيز جان رضايي، تو اوج شور و صفائي، تو مروه اي تو منا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2990
+1
358 اشعار سینه زنی شهادت امام جواد (ع) (چون صيد گرفتار غم و درد و بلايم ، من ابن الرضايم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3201
+3
359 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( پدر مرا خبر کنيد که لحظه هاي آخر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2782
360 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( يکي بود يکي نبود زير گنبد کبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3148
+4
361 اشعار شهادت امام جواد (ع) (معبود من خداي من اي حيّ داورم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2421
+1
362 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( بسوزم از جفاي همسر و زهر جفا مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2480
+1
363 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( بنده ام بنده ي ولاي توأم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2642
364 یک شعر زیبا در شهادت امام جواد (ع) به زبان ساده (دردامو به کي بگم من اشک تو چشمام حلقه بسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3015
+1
365 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( اي کوثر دوم که مشهور است جودت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2761
+2
366 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( اي باب حاجت همه اي قبله ي مراد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2046
+1
367 اشعار شهادت امام جواد(ع)-(يارب ببين زمانه چه کرده است با دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2002
+1
368 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( آي کبوترايي که بالاتونو بهم داديد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1956
+1
369 اشعار شهادت امام جواد (ع) (ای باب حاجت همه ای قبلة مراد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1926
370 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( ای گل پر پر ثامن الائمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1941
+3
371 ترکیب بند برای شهادت امام جواد (ع) ( ای کعبۀ امید دل ای قبلۀ مراد! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2102
+1
372 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( یـوسف فـاطمه تنهـا و دل شکستـه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1605
+1
373 اشعار شهادت امام جواد (ع) (ای که هنگام کـرم مظهـر الطاف خدایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1634
374 اشعار شهادت امام جواد (ع) (ای مرغ جان کبوتر صحن و سرای تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2051
375 اشعار شهادت امام جواد (ع) (من مریدم مراد می‌خواهم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1801
376 نوحه شهادت امام جواد (ع) (آتيشي افتاده به جونم مي بره تشنگي امونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1731
+1
377 اشعار و نوحه های شهادت امام جواد (ع) (چشمای آسمونیا مثه دریاس سینه ی اهل جنت خدا غوغاس) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1946
378 دانلود متن نوحه شهادت امام جواد (ع) (زير تازيون خورشيد در هجوم سرد مهتاب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2978
+10
379 دانلود سبک و نوشته زمینه شهادت امام جواد (ع) (پسر سلطان با نگاه پریشون گوشه ی حجره داره میباره بارون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1828
+1
380 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خون شد از غم دل من سوخته حاصل من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1706
+1
381 نوحه شهادت امام جواد (ع) (در بين آسمانها مملو از فغان است عرش خدا سيه پوش برحجت جوان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1430
+1
382 شعر مدح و مصیبت امام جواد (ع) (اي به همه ماسوي سيد و مولا جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1549
+2
383 اشعار شهادت امام جواد (ع) (آنکه عمري داغ زهرا شعله زد بر پيکرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1932
+1
384 اشعار شهادت امام جواد (ع) (زهر به جان زد شررم اي پدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1504
385 اشعار شهادت امام جواد (ع) (اي انس و جان گداي تو يا حضرت جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1636
+1
386 اشعار شهادت امام جواد (ع) (چراغ و چشم رضا محمد بن علي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1274
387 اشعار شهادت امام جواد (ع) (از پشت درب بسته كسي آه مي كشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1407
388 اشعار شهادت امام جواد (ع) (دیگر به خلوت های من یک نم نمی باری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1254
389 اشعار شهادت امام جواد (ع) (کبوترا تو آسمون بالهاشونو بهم دادند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1272
+1
390 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( ز سوز غم پر پروانه مي سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1330
391 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( در ميان حجره مولايم ز پا افتاده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1178
392 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خسته و دلشکسته و زارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2204
+1
393 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( آتش زدند از کین دل، اهل ولا را، اهل ولا را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1286
+2
394 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( چه پیش آمد که جان را غم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1262
+1
395 اشعار شهادت امام جواد (ع) (در میان حجره جان میداد و یک یاور نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1376
396 اشعار شهادت امام جواد (ع) (عاشقی را به وجد می آری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1935
+1
397 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( دل من را چه مبتلا کرده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1637
398 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( آیات تشنگی است سرود زبان من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1438
399 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( میان حجره غریبانه دست و پا میزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1473
400 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( سر را ز خاك حجره اگر بر نداشتي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1405
+3