# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 دانلود سبک مداحی زمینه شهادت امام جواد(ع) - (با دلی پر از شور و شین همصدای با عالمین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1762
302 صوت و متن زمینه برای شهادت امام جوالائمه (ع) - (باز/ گره زدیم حاجتامونو/ با پارچه های سبز نیاز/ به پنجره فولاد رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1402
+1
303 شعر سینه زنی امام جواد(جز پر در این قفس نمانده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2286
+1
304 شعر سینه زنی امام جواد(آتـــــش زدنـــــد از کیــــن، دلِ، اهلِ ولا را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1823
305 شعر سینه زنی امام جواد(متاب ای مه بر جهان که امشب، علیِ اعلی عزا دار است2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2142
306 شعر مدح و شهادت امام جواد(بنده ام بندۀ ولای تو ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2599
307 شعر سینه زنی امام جواد(کیست اندر حجره دربسته افغان می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2675
+2
308 شعر سینه زنی و زمزمه برای امام جواد به سبک عجب رسمیه رسم زمونه(بر خاک حجره ، سر می گذارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5798
+10
309 شعر سینه زنی امام جواد مناسب برای شب شهادت جواد الائمه (ع) (آتش زند از کین دل، اهل ولا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2350
310 شعر سینه زنی امام جواد(من که پرپر می زنم ، تشنه لب در لانه ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2891
+1
311 شعر سینه زنی برای شهادت امام جواد(من ماه عالمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2483
--1
312 شعر سینه زنی امام جواد برای شب شهادت حضرت(دردا که گشت با من بیگانه یار جانی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2460
313 شعر سینه زنی امام جواد(پسر امام رضا ناله ز رفتن میخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2681
314 شعر شهادت امام جواد(آتش غم از دلم کشیده زبونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2532
315 شعر شهادت امام جواد(امام نهمین شد کشته از زهر جفا امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2168
316 شعر سینه زنی با سبک سنتی برای شهادت امام جواد(بسوز ای دل، ز داغ جواد الائمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1936
317 شعر مصیبت و شهادت امام جواد(خوش آن کس که حال عزا دارد امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2381
318 شعر شهادت امام جواد از میثم(تا آه سینه سوزی ، از قلب من برآید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2135
319 شعر شهادت امام جواد(در میان حجره مولایم ز پا افتاده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1873
320 شعر شهادت امام جواد(ز سوز غم پر پروانه می سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2573
321 شعر شهادت امام جواد(شد حجره قتلگاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2377
322 شعر سینه زنی با زبان ساده برای شهادت امام جواد(جوون امام رضا میخونه، كجایی مادر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2481
323 شعر مدح و شهادت امام جواد(پاییزی است حال و هوای جوانی ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2392
324 شعر امام جواد(اینجا به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2162
325 شعر شهادت امام جواد(آیاتِ تشنگی است سُرود زبان من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2236
326 شعرشهادت امام جواد(ای دل تو بخوان تا که غریبانه بگرییم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1991
327 شعر شهادت امام جواد(گم شد ميان هلهله سوز صدايت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2362
328 شعر شهادت امام جواد(بر روی خاک حجره ای مردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2507
329 شعر شهادت امام جواد(ای گل از داغ غمت مرغ سحر گریه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2052
+1
330 شعر و مصیبت جواد الائمه (ع) (از شـرار زهــر کـیـنـه پـیـکــرم آتـش گــرفـت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
903
331 شعر شهادت امام جواد(شرر خیزد ز آهم گر زنم فریاد مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1657
332 شعر شهادت امام جوادو هتک حرمت به حرم شریف حضرت(از داغ تو آقا دل من بیچاره است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2063
333 ازتبارمصطفی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2635
334 پسر فاطمه انگار ز پا افتاده... اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2931
+3
335 دانلود متن و سبک نوحه واحد جهت شهادت امام جواد (ع) , (لاله می ریزه از حرارت صداش از نفس پر شررش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2396
+1
336 نوحه واحد برای شهادت امام محمد تقی (ع) , (یه مردجوون شده قدکمون دلش درتب ناله‌س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2457
+5
337 دانلود سبک و متن نوحه زمینه سینه زنی برای شهادت امام جواد (ع) ,( پروانه وار ، با اشک و آه ، می ریزه بال و پر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3833
+5
338 شعر شور شهادت امام جواد الائمه (ع) , (پسرم تو هم مثِ من تو غریبی جون سپردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن ثابت جو
2570
+9
339 نوحه شهادت امام محمد تقی(ع) , (من جواد بن العلی موسی الرضا هستم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2353
+3
340 دانلود متن نوحه شهادت جوادلائمه (ع) , (در حجره ی در بسته تنها جان سپارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3046
+14
341 شعری در مورد شهادت جواد اهل بیت (ع),(در عزایت فَلک عزادار است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2789
+6
342 شعر زیبای شهادت امام جواد الائمه , (در غمت گفته هزار است، غریب بن غریب!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2460
+10
343 اشعار شهادت امام جواد(ع)-(باز هم زهر شده مرهم بی‌یاورها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1792
+1
344 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( افتاده ای به گوشه ای از آشیانتان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2563
+2
345 شعر مصیبت شهادت امام جواد الائمه(ع),( اي مرگ مدد کن که من زار بميرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3625
+7
346 شعر مصیبتی در شهادت امام محمدتقی(ع)-(زاده زهرا ميان حجره افغان مى‌‏كند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2645
+6
347 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( افتاده بين حجره و آبش نمي دهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4719
+25
348 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( هرچند كه زخم جگرش خوب نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2793
+4
349 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از دل حجره‏ ى تاريك كه بسته است درش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2552
350 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( اى جهان ريزه خوار خوان عطاى تو جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2722
+2