# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر شهادت امام جواد(ع) -( مظهر جود وتقوا را كشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1466
252 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اى همه صبر و رضا، اى ثمر مرتضى ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1280
+2
253 شعر شهادت امام جواد(ع) -( مظلوم و بى كس و حبيب، منم غريب منم غريب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1415
+1
254 شعر شهادت امام جواد(ع) -( من كه در خانه غريبم، خون دل‏ها شد نصيبم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1168
255 شعر شهادت امام جواد(ع) -( گر چه پنهان ز نظر جلوه ي رخسار تو نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1408
256 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب به سینه تاب نمانده ز یاد تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
1841
257 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در وجود تو جود را دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مسعود اصلاني
2615
258 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب از کینۀ همسر جگرم می سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین میرزایی
1831
259 شعر شهادت امام جواد(ع) -( معدن جود و كرم ابن الرضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
جواد قدوسی
1616
260 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از داغ تو آقا دل من بیچاره است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1386
261 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای که غمت غصّه ی جان من است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1413
262 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دارد از آه پر از درد خبر می ریزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1603
263 شعر شهادت امام جواد(ع) -( پر پر نزن که بال و پرت لطمه میخورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجتبی فلاح نیا
1727
+2
264 شعر مدح و شهادت امام جواد(ع) -( ای کرامت سائل صحن و سرایت یا جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1659
+1
265 شعر مدح امام جواد(ع) -( باز شبیه شب بارانی ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن لطفی
1879
+2
266 دانلود سبک زمزمه شهادت امام جواد(ع) -( زَنَد گلِ امام رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1654
+1
267 دانلود سبک شهادت زمزمه واحد شهادت امام جواد(ع) -( شد خزان در جوانی بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1792
+2
268 دانلود سبک زمزمه شهادت امام جواد(ع) -( جواد الائمّه شده کشته ز کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1877
269 دانلود سبک زمینه-نوحه شهادت امام جواد(ع) -( گشته ای مردم، پژمرده و پرپر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1962
+1
270 دانلود سبک زمینه و شور شهادت امام جواد(ع) -( جوون امام رضایی معدنِ جود و سخایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
2226
+2
271 دانلود سبک سینه زنی واحد شهادت امام جواد(ع) -( عزای جواد الائمّه رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
2138
+1
272 دانلود سبک شهادت امام جواد(ع) -( عبدِ حریم تو ای مولای عالمینیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1503
+1
273 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( جلوه ی جودی و عدل و دادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1960
+1
274 دانلود سبک واحد شهادت امام جواد(ع) -( ما همه عبدِ تو یا جوادیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1566
275 شعر جانسوز برای شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (عده ای بی سر و پا دور و برش خندیدند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1908
+3
276 نوحه سبکی برای شهادت امام جواد (ع) - (ماتـم سیدالعبــاد است یا ماتم باب المراد است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1356
277 مدح و مصیبت حضرت جواد الائمه (ع) در قالب شعر - (حجت کبریا امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1960
278 نوحه شهادت امام جواد (ع) - (چراغ و چشم رضا محمدبن‌علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1775
+1
279 شعر مدح و مصیبت امام جواد الائمه (ع) - (ای انس و جان گدای تو یا حضرت جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4812
+2
280 نوحه شهادت امام جواد (ع) - (شهادت باب المراد است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1671
281 اشعار مدایح و مصیبت برای امام جواد (ع) - (الا کرم ز تو مشهور یا امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1611
282 نوحه با سبک برای شهادت جوادالائمه (ع) - (ای پدر یا رضا کن نگاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2063
+3
283 متن سینه زنی شهادت امام جواد (ع) -(تو امام جوادی چون شد از پا فتادی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1529
+2
284 دانلود زمینه شهادت امام جواد (ع) - (جواد اي پاره ي جگرم جواد عزيز من پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1658
285 دانلود سبک و متن نوحه واحد زبانجال حضرت جواد الائمه (ع) - (چرا مادر بي قراري) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1539
286 نوحه زمینه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (دل ز جفا مي سوزد قلب خدا مي سوزد پور رضا مي سوزد واي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1360
287 متن شعر و سبک نوحه واحد شهادت امام جواد (ع) - (در بين آسمانها مملو از فغان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1506
288 نوحه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (ای گل پرپر ثامن الائمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1630
+1
289 دانلود سبک نوحه بسیار زیبا برای شهادت امام جواد الائمه (ع) - (افتاده بر خاک حجره تنها آهِ جگر سوزی دارد آقا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1397
290 دانلود زمزمه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) -(چشام دیگه وا نمیشه غصه تو دل جا نمیشه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1788
291 دانلود سبک مداحی زمینه و شور شهادت حضرت امام جواد (ع) - (شاهد غم دوباره چشم آسمونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1754
292 نوحه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (آه بی قرارم بر زمین سر می گذارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1688
+1
293 غزل مصیبت شهادت حضرت جواد (ع) - (ای دل تو بخوان تاکه غریبانه بگرییم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1354
294 رباعی برای شهادت مظلومانه امام نهم جواد الائمه (ع) - (گیرم که گلی به زیر پا جا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1449
+2
295 دانلود سبک مداحی زمینه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (شب جوونمرگ خونواده شب شهادت آقام جواده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1514
296 نوحه شهادت امام جواد (ع) به همراه دانلود سبک - (بی قرارم شده جاری ز نظر اشک روانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1424
+2
297 زمینه برای شهادت امام جواد (ع) متن و صوت - (حجله ببندید که آقام جوونه زهرا کنارش مصیبت میخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2058
+3
298 سبک مداحی شور برای شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (میخونم از تو غریبونه غمت دل و کرده دیوونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1829
+1
299 غزل مصیبت در شهادت جواد الائمه (ع) - (وقت دریا شدن و موسم باران شده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1586
300 سبک مداحی زمینه شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (چشم تو چشم آسمونا 2 آه رو بام بی کسیا 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1590