# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
451 «قبله گاه کاظمین»-(این منم سرمست عطر بوى سیب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4023
--1
452 «غم زده»-(رفتى ودر به روى من بستى) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4034
+1
453 «زلال اشک» -( آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3715
+1
454 «ادرکنى»-(سینه‏ اى پر شرار دارم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3195
+1
455 «مصیبت امام جواد»-(در دل با کردگار حى سبحان مى‏ کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4165
+3
456 «قلب بى پناه»-(عشق تو کرد زنده باز مرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4002
+1
457 «خورشید هدایت»-(چه پیش آمد که جان را غم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3098
+1
458 «پسر امام رضا»-( دل من که بى قراره، به بیابون سر میذاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4971
+1
459 «حجره‏ ى در بسته»-(دل مى‏ تپد به سینه چو مرغ قفس مرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3281
+1
460 «نهمین حجت»-(اى پسر شیر خدا یا جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3876
+3
461 «غم بیکران»-(زهر آن چنان شرر زده بر جسم و جان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3348
+1
462 «مظهر جود خدا»-(آى رحمت گل خیر النساء ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4422
+1
463 «گل مژگان»-(کشتند بیگنه، خلف بوتراب را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3349
+1
464 در ماتم ابن رضا-(شام عزاى نهمین امام است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3158
+1
465 «مادر جان» -(سوخت از زهر هلاهل جگرم مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4681
+2
466 «مصیبت امام جوادالائمه»-(از جفاى همسر بى مهر فریاد اى پدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3834
+1
467 «وادى غم»-(سلام ما به رخ انور امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3877
+2
468 « السلام عليك يا جواد بن الرضا (ع) » اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3896
+2
469 يا جوادالائمه ادرکني-(دل من را اسير تو کرده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5071
+5
470 شعر شهادت امام محمد تقی (وادی غم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
7298
+6
471 شعر شهادت امام جواد-(سلام ما به رخ انور امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
5628
+1