# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شعر مدح و مصیبت حضرت رضا (ع)- (مسیح می دمد از تربت مطهر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2968
+1
302 مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4750
+3
303 شهادت امام رضا(ع) (آه اي جوادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
3571
+1
304 توسّل به امام رضا علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک(السَّلام ای شهید خراسان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
6110
+12
305 توسّل و مصیبت امام هشتم علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک(کشته ی زهر جفا یا غریب الغربا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
6068
+1
306 توسل به امام هشتم علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک - (ای یادگار زهرا یا ثامن الائمه (3)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
4501
+2
307 نوحه امام هشتم ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک-(آن گل سرخ زندانی بغداد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
5002
+3
308 متن شعر و نوحه شهادت امام رضا (ع) به همراه سبک -(من غریبم، من شهیدم، من رضایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
33758
+113
309 شعر برای شهادت امام غریبان (خراسان می‎دهد بوی مدینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
7039
+3
310 شعر شهادت امام رضا(ع)-(من كه اين صحن و سرايم را نمايان كرده‌ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
6304
+2
311 اشعار شهادت امام هشتم- (در گوشه‌ي اين حجره چون مرغِ پريشانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
4305
+2
312 شعر مصیبت امام رضا (ع)-(حجره را با تارِ مژگان آب و جارو مي‌كنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
8663
+1
313 چند رباعی شهادت امام رضا(ع) (خدا در حجره‌اي در بسته‌ام من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
5860
+3
314 شعر زبانحال امام رضا (ع) (غزیب شهر خراسان عزیز زهرایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جواد حیدری
6508
+11