# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 اشعار سینه زنی امام رضا ( ع) ( از زهر کینه امشب رنگ از رخم پریده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1747
+2
252 شعر امام رضا ( ع) ( خـــــــــــراسان در عزای میهمانت سوگواری کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1181
+1
253 شعر امام رضا ( ع) ( باز از طوس دریغا که ندا آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
921
+1
254 شعر امام رضا ( ع) ( فلک ویران نمودی هشتمین ارکان ایمان را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
923
+1
255 شعر امام رضا ( ع) ( کشتند غریبانه غریب الغربا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1329
+3
256 شعر امام رضا ( ع) ( باز ای عزاداران ز نو ، هنگام افغان آمده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1102
+2
257 رباعی برای امام رضا ( ع) (رضا ای هشتمین ماه امامت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1248
+4
258 شعر امام رضا ( ع) ( ای وای که کشتند ولی نعمت ما را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری
1529
+8
259 شعر امام رضا ( ع) (خداوندا ندارم راه چاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1460
+3
260 شعر امام رضا ( ع) ( درون حجــــره غربـــــت خـــدا خــــدا می کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1152
+3
261 شعر امام رضا ( ع) با گریز به روضه امام حسین (ع) -( تمام حاجت ما را به ما خدا داده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
روح اله گائینی
1571
+1
262 رباعی برای شهادت امام رضا ( ع) ( لرزیددل زمانه وعرش خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هدیه ارجمند
1244
+1
263 شعر امام رضا ( ع)- ( انگور می خرند پذیرایی ات کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
2052
--2
264 شعر شهادت امام رضا ( ع)- ( نیلی ترین رنگ ها بر پیکرش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1991
265 شعر امام رضا ( ع) -( مانند مادرت شده ای، قد خمیده ای! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
2055
266 با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1093
+5
267 آمد از راه و کشید آرام عبا رویِ سرش اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
1048
+3
268 روضه امام رضا(ع),(ای آنکه هست بر همه عالم عطای تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2270
+6
269 روضه علی بن موسی الرضا(ع),(دلم برای غریبان همیشه سوزان است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2205
+4
270 روضه امام رضا(ع),(ی رخت چشمۀ خورشید رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1775
+2
271 روضه امام رضا(ع),(نمی دانم چرا امشب دلم بهانه می گیرد؟ دلم می گوید:) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1760
+1
272 متن روضه امام رضه(ع),(شب آخریه ببین می خوان سفره و جمع كنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2148
+3
273 شعر شهادت امام رضا(ع),(شب هم به قدر دیدۀ تو، پر ستاره نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد امین سبکبار
2176
+9
274 روضه شهادت امام رضا با سبک خداحافظ ای غریب مدینه - (رضا جانم عاشقم به سرايت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4250
+21
275 یا غریب ابن الغریب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3895
+11
276 جدیدترین شعر شهادت غریب الغربا از یوسف رحیمی (بوي باران و بوي دلتنگي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
6587
+4
277 وقتِ غروب خورشیـد تـوس است به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
5167
+1
278 شعر شهادت امام موسی الرضا ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید رضا موید
5181
+4
279 سیدی مولا رضا ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4983
+1
280 ای خدا مظلومم به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
5075
+1
281 من رضایم -(می‌دهد بوی حسین کربلای مشهدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید رضا موید
3934
+4
282 شهادت امام رضا به همراه دانلود فایل صوتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
6095
+3
283 ای مراد من ای جواد من به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4147
+2
284 کو جوادم به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید مجتبی شجاع
4272
+1
285 غریب الغربایی- معین الضّعفایی به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
4950
+1
286 یا رضاجان(شهادت امام رضا) -(پــارۀ پیکــر رســول اکــرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
5365
+3
287 شعر شهادت امام رضا -(بیا ای زهر کین کم کم، مداوای جراحت کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
9337
+12
288 شهادت امام رضا -(ای چــراغ محفــل دلخستـه‌گان آشنــا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4181
+1
289 السّلام ای پــارۀ قــلب پیغمبر(شهادت امام رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3566
+1
290 نوحه امام رضا علیه السلام -(ای غریب خراسان سیدی یا رضاجان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
11722
+49
291 دل ما زائر توست -(کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4445
+2
292 در انتظار پسر -(بانگِ وا اماما آید از خراسان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3170
+2
293 نوحه شهادت حضرت رضا علیه السلام -(می دهد بوی حسین کربلای مشهدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3578
+3
294 نوحه امام هشتم علیه السلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4327
+1
295 خطبه شهادت حضرت رضا علیه السلام- (داغ امشب دست و دامانم شدست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3291
+1
296 متن شعر از شهادت امام رئوف(من که چون غنچه ز غم سر به گریبان دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4377
297 شعر شب شهادت امام رضا-(شب شهادت مولای مهرپرور ماست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5184
+2
298 شهادت حضرت رضا علیه السلام -(تو غریب الغربایی، تو معین الضعفایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5042
+11
299 نوحه حضرت رضا علیه السلام -(سیدنا ابا الحسن، یا رضا، یارضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5070
+4
300 شعر برای شهادت حضرت رضا علیه السلام -(سزد جاری شود از دیده ام خون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3895
+1