# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 دانلود سبک زمزمه شهادت امام رضا(ع) -( من دگر از پا فتــــادم كس نمی‌باشد بیادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2053
+3
152 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( وای وای ، كسی نمی‌ باشد به یادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2047
+3
153 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( دور از وطن بـستم (دو چشم تر خود)(3) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1762
+1
154 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( آسمان چشم من پر از ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رحیم ابراهیمی
2037
+1
155 شعر دودمه شهادت امام رضا(ع) -( در حجره غریبانه بسوزد جگر من کجایی پسر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
4822
+7
156 شعر شهادت امام رضا(ع) -( لب خشک و داغی که در سینه دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم صرافان
1827
157 شعر مناجات امام رضا(ع) -( ابری سیاه، چشم ترش را گرفته بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
2843
+4
158 شعر شهادت امام رضا(ع) -( راهم بده دگر شفاعت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر فرخنده
1554
+5
159 دانلود سبک نوحه شهادت امام کاظم(ع) -( کشته از زهر ، کینه شد مولا آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد حسن قمی
1801
--1
160 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( یک جذبه ریسمان شد و پای مرا گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حجه الاسلام رضا جعفری
1285
161 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در یقین استاد گشتم تا گمان آموختم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد سهرابی
1501
+2
162 دو تا دوبیتی زیبا و یک شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( ما خسته و دلشکسته ایم و مضطر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محسن ناصحی
6378
+7
163 شعر مناجات و شهادت امام رضا(ع) -( به ظاهر زائرم اما زیارت را نمی فهمم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسین عباسپور
1752
+1
164 سفـــرنامه رضــــوی (کرامت امام رضا علیه السلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1266
+2
165 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( دوباره بين دفتر خاطراتم نوشته ام که مهمون صحن و سراتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1442
--1
166 دانلود سبک زبانحال شهادت امام رضا(ع) -( هستم علي موسي ا لرضا درحجره ا فتادم زپا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1387
167 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( قربان روی چون ماه تو چشم من مانده بر راه تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1513
168 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( به دیداررضا بیا ابن ا لرضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1392
+1
169 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( یه سلطان چه نالان فتاده روی زمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1717
170 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام رضا(ع) -( ای امیر هشتمینم اعتقاد و ای یقینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1482
+1
171 دانلود سبک شهادت امام رضا(ع) -( آتشي در نهـادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
میثم مومنی نژاد
1427
+1
172 دانلود سبک زبانحال شهادت امام رضا(ع) -( ز اشگ خود شسته ام حجره در بسته را اجل تماشا کند حال من خسته را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1221
173 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1256
174 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( من مهربان بي حبيب و آشنايم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1418
+1
175 دانلود سبک واحد آخر ماه صفر امام رضا(ع) -( هیئتیا پرچما رو جمع میکنن یواش یواش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2631
+9
176 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( مثه یک چشم به هم زدن شبای محرم رفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1583
177 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( صفای لیله قدرعاشقایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1156
--1
178 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( آه اي جوادم راحت جانم كجايي؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1872
179 دانلود سبک زمزمه-زمینه شهادت امام رضا(ع) -( با کوله بار کرمت دارم میرم از حرمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2229
+2
180 دانلود سبک زمزمه-زمینه شهادت امام رضا(ع) -( خوب می دونی گداتم از بچگی تو زائراتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1418
181 دانلود سبک زمینه-شور شهادت امام رضا(ع) -( دلم دوباره غصه دار و تنگه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1401
--1
182 دانلود سبک واحد سینه زنی شهادت امام رضا(ع) -( شده تو دنيا سرآمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1199
183 دانلود سبک زمینه امام رضا(ع) -( گوشه ي حجره دلخون و پرپر 2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
2117
184 دانلود سبک زمینه امام رضا(ع) -( الحمدالله که اومدم زیارت شهنشه طوس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر حسین الفت
2392
+4
185 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( دلم تو مشهد پر در میاره 2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2395
186 دانلود سبک زمزمه-زمینه امام رضا(ع) -( دل عاشق لطف بی حد اربابه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
میثم میرزایی
1971
+1
187 دانلود سبک زمینه امام رضا(ع) -( تا چشمام می خوره/ به اون گنبد طلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر حسین الفت
276
188 دانلود سبک شور-زمینه امام رضا(ع) -( هميشه هركجا تو روضه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1468
189 دانلود سبک نوحه امام رضا(ع) -( بين غربت حجره ام شد کربلايي ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1203
190 دانلود واحد سینه زنی امام رضا(ع) به سبک عمه موهامو شونه کن -( هرچی تو زندگی دارم محبّت امام رضاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1550
+1
191 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( بین غربت بی قرارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1277
192 دانلود سبک سینه زنی شهادت امام رضا(ع) -( با یه قدِ خمیده ز کاخ مأمون می رسه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1082
193 دانلود سبک سینه زنی شهادت امام رضا(ع) -( یه گوشه زانو زده / پدری که اومده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر حسن سالاروند
495
+1
194 شعر مدح و شهادت امام رضا -( کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1870
+5
195 شعر سینه زنی امام رضا(ای هشتمین نور خـــــــــدا، در عزای تو 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2450
+3
196 شعر سینه زنی امام رضا(ای در دو عـــــــــــــــالم مقتدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2263
+2
197 شعر سینه زنی امام رضا(دیده گریان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2595
+2
198 شعر سینه زنی امام رضا(از زهر تو ای مأمون 2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2223
+3
199 شعر سینه زنی امام رضا(ای جــــــــانشین مصطفی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1963
+5
200 شعر سینه زنی امام رضا(من شمع ام و از خجلت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2343
+2