# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( ای بـه تولای تـو کمال ایمان رضا! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2421
+3
102 غریب خراسان -( مولا رضا آید زیک مهمانی شوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2139
+3
103 غریب الغربا -( مردی غریب، یکه وتنها به شهر مرو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
1726
+2
104 اشعار شهادت امام رضا(ع) -( از کوچه میای و داری عبا به سر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
2267
+2
105 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( صد پاره شد جگر من ، ای جگر گوشه بیا برس به دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2774
106 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آسمان است و خسوف قمرش معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
2632
+18
107 زمینه شهادت امام رضا (ع) با صدای بنی فاطمه -( خدایا ببین،تو حجره قلبم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1759
+6
108 شعر ترکیب بند ولادت امام رضا(ع) -( سائل، اگر کنار کریمی رصد شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2112
+2
109 شعر شهادت امام رضا(ع) -( هرکه را کم ميدهي سلطان خوبي ميشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1538
+1
110 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( مثل کبوتـرم سر بـامت نشستـه ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احمد ایرانی نسب
1639
+4
111 شعر شهادت امام رضا(ع) -( تو آن هفتمین قبله ی باوری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1757
+3
112 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( به چشم و دست و قلب طاهر بستگی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1403
+2
113 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( هر خانه‌ای حالش به مادر بستگی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2546
+4
114 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ای دیده ها به سوی تو یا صاحب الزمان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1912
+3
115 شعر نوحه حضرت رضا(ع) -( از داغ بود بر دل افلاك نشانه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی عظیمی
1465
+1
116 دانلود سبک زمینه امام رضا(ع) -( آقا روبرو پنجره فولاد گدایی تو عالمی داره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
3213
+4
117 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( آقا صدایم کن که برگردم به سویت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مصطفی کارگر
1581
+3
118 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ناله اي بر لبم از فرط تقلا مانده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1346
+4
119 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( پیش طبیب هستم و درمان نوشته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید پوریا هاشمی
1610
+3
120 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در جوار حضرتت سروده شد غزل به نام تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا دین پرور
1366
121 شعر شهادت امام رضا(ع) -( تشبیه و وصف روی تو کار خیال نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محسن حنیفی
1249
+1
122 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آمد از راه و کشیده است عبا را به سرش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1516
+3
123 شعر شهادت امام رضا(ع) -( پرچم مشکی عزای حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
داود رحیمی
1669
+1
124 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آقایمان آمد عبا روی سرش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب باقرزاده
1509
+8
125 شعر امام رضا(ع)-شهادت- از زبان حضرت معصومه(س) -( یک دلم رو بسوی قبله ی هشتم دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عظیمی
2008
+2
126 شعر شهادت امام رضا(ع) -( وای مادر مددی کن جگرم می‌سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1817
+9
127 شعر شهادت امام رضا(ع) -( پر اشک است دو چشم تر تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی شگریان همدانی
1226
+1
128 شعر مدح و مناجات امام رضا(ع) -( ای که مرآت خدایی مددی حضرت سلطان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1560
+2
129 شعر مدح و شهادت امام رضا(ع) -( ای جلوۀ جلال خدا یا اباالحسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1867
+2
130 شعر شهادت امام رضا(ع) -( خورشید سر زد از سحرت أیها الغریب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
1428
+1
131 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ساکت و بی صدا زمین خوردن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مسعود اصلاني
1660
+1
132 رباعي هاي شهادت امام رضا عليه السلام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اصغر چرمی
1290
+2
133 نوحه‌ی زمینه امام رضا(ع) به همراه سبک-خوش به حال ، زائرای تو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
4118
+16
134 نوحه‌ی زمزمه‌ی شهادت امام رضا(ع)-شب شهادتت به مشهد ، برای پابوسی رسیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سعید پاشازاده
3884
+3
135 شعر امام رضا(ع)-شهادت-خروج از مدینه -( آسمان مدینه در سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
1518
+2
136 شعر شهادت امام رضا(ع) -( بر آه آهِ من جگر سخت خاره سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1678
+4
137 شعر شهادت امام رضا(ع) -( از داغ زهر پیکرم آتش گرفته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
2004
+8
138 شعر شهادت امام رضا(ع) -( امان نداد مرا این غم و به جان افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1946
+2
139 شعر مرثیه امام رضا(ع) -( سلام ما به امامی که کعبه دلهاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2310
+4
140 شعر مرثیه امام رضا(ع) -( راهم بده دگر شفاعت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر فرخنده
2156
+5
141 نوحه امام رضا(ع) -( الهی الهی- دور از وطن میمیرم- باشد چنین تقدیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1407
--1
142 نوحه‌ی شهادت امام رضا(ع) به همراه سبک-می‌سوزد از پا تا سرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1685
143 نوحه‌ی امام رضا(ع) به همراه سبک-چون آهوی سرگشته‌ام ای ضامن آهو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2184
+6
144 نوحه‌ی زمینه شهادت امام رضا(ع) به همراه سبک-دل شکسته‌ی من ، گرفته باز عزای تو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
1429
145 نوحه‌ي زمزمه‌ي شهادت امام رضا(ع)-یا امام رضا - می بینم حالا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
1278
+1
146 نوحه‌ي زبانحال امام رضا(ع)-دوباره دل داره حال و هوایی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عابدین کاظمی
1118
+2
147 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( اجابت کن گدایی را بر احوالات بارانی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
فرشیدیار محمدی
1460
+2
148 شعر شهادت و روضه جانسوز امام رضا(ع) با گریز به کربلا-( بس كه اين زهر جفا با جگرم غوغا داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4733
+12
149 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در كنار تو وجودم بخدا نزديك است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی ذوالقدر
1621
+5
150 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( آخر محرم و صفر دوباره دِلَمو تا مشهدُ الرضا آوردم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سعید پاشازاده
5726
+23