# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 السلام علیک یا موسی بن جعفر(ع) -( آنکه در قَعر سُّجون طاقت او تاب شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
جواد کلهر
36
2 موسی بن جعفر(ع) -( آنکه در قَعر سُّجون طاقت او تاب شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
جواد کلهر
49
3 شعر شعادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -( کنج زندان یک یهودی سخت آزارم دهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
195
4 شهادت موسی بن جعفر علیه السلام -( تا نفس بود نکردی ز قفس آزادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسین رئوفی
106
5 روضه امام کاظم علیه السلام با صدای حاج سعید حدادیان -( همه استخونها شكسته،خُرد شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
137
6 روضه امام کاظم علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی -( ضربه ی لگد ، کمرت درد می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
151
7 روضه امام کاظم علیه السلام با صدای حاج میثم مطیعی -( از طعنه های دشمن نادان چه میکشی؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
133
8 روضه امام کاظم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( كاظمینی نشدیم و دلمان هم پر بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
118
9 روضه امام کاظم علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی -( موسی شدی که معجزه ای دست وپا کنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
131
10 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( ياد دمى كه دنده هايش را شكستند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
161
11 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( گودال خالی شد ولی در خیمه غوغاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد حسین رحیمیان
160
12 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( می شد بفهمی در سكوت سرد زندان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی رحیمی
159
13 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( بر روی حلوا با شکر موسی بن جعفر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی رحیمی
205
14 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( از آن به بعد احساس کردم من مسلمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی رحیمی
148
15 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( رسیده سَندیِ شاهک ، دوباره میخندد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
158
16 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( با این دو جمله گریه ی بسیار کرده ام: ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
165
17 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( شبيه گرگ به جان شكار مى افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
153
18 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( لبان تشنه ام مثل دو تا چوب است و حق دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد جواد شیرازی
142
19 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( با دستهای بسته ی خود روی خاک ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد حسن بیاتلو
152
20 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( کِی می‌شود که شانه به مویِ رضا زنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
149
21 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( اینجا کسی ندید که ساقم شکسته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
152
22 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( چارده دوباره روضه خوان هفتمین یک است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی رحیمی
162
23 اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -( حرفهایی است که در سوره ی زلزال گذشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
172
24 اشعار شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -( گر چه اصلا غُل و زنجیر ، لباسش شده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا قاسمی
150
25 اشعار شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -( میان ربط هایی که به هم دادم نفهمیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی رحیمی
132
26 اشعار شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -( این استخوانِ پا چقَدَر خُردِ ریز داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
132
27 در کنج سیه‌چال... -( در کنج سیه‌چال شب و روز تفاوت که ندارند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسین کریمی
535
+1
28 غزل مرثیه شهادت امام کاظم علیه السلام -( مانند تو کسی تک وتنها نمی شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود یوسفی
1545
+5
29 زندانی بغداد -( ای امام هفتمین شیعیان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
1583
+1
30 دانلود اشعار شهادت امام موسی كاظم (ع) به هراه سبک-واحد -( کنج زندان بلا به غم اسیری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
هاشم محمدی آرا
1348
+4
31 غزلي تقديم به امام موسي ابن جعفر عليه السلام -( چون خدا درب جنان را از حريمت باز كرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اصغر چرمی
1560
+1
32 تقديم به امام موسي ابن جعفر عليه السلام -( شانه هاى آسمان لرزيد از بار غمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اصغر چرمی
1427
+4
33 شهادت امام موسی كاظم (ع) واحد (به سبك ای روح مناجات) -( ای حضرت موسی دمت مسیحا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
منصور عرب
1703
+1
34 امام موسی کاظم(ع)-مناجات و شهادت -( دوباره سائلی آمد به در بار تو یا سلطان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی علی قاسمی
1760
+1
35 از سیه چال به گودال رسید -( چه مراعات نظیری است عجیب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
علی اکبر نازک کار
1956
+10
36 شهادت امام کاظم -( از زخم و درد و رنج ها منظومه دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد جواد شیرازی
2315
+4
37 امام موسی کاظم(ع)-شهادت -( صدای تقتق زنجیر و پیرمردی که ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مصطفی هاشمی نسب
1988
+5
38 امام موسی کاظم(ع)-شهادت -( هفت آسمان در دست های مهربانت بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسین عباسپور
1747
+4
39 امام موسی کاظم(ع)-شهادت -( گذشته از شنیده‌ها قصه‌ی داغ دیده‌ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
کاظم رستمی
1646
40 امام موسی کاظم(ع)-شهادت -( کاشکی از او خبری را به پسر می بردن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی نظری
1774
+5
41 امام موسی کاظم(ع)-مدح و شهادت -( عجب فضائل عرشی، عجب کمالی داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
استاد سید هاشم وفایی
1529
+3
42 امام موسی کاظم(ع)-مدح و شهادت -( چه عالمی ست عالم باب الحوائجی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
یوسف رحیمی
2111
+3
43 بمناسبت شهادت امام کاظم (ع) مناجات و مصیبت و گریز به شام -( بال و پر سوخته را پا بزنی، می افتد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
جعفر ابوالفتحی
2421
+3
44 سفره‌ی باب الحوائج -( ای که آیات خدا در نام تو معنا شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عمار موحد
2159
+2
45 شهات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام -( ما خاک پای دوستان اهل بیتیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عظیمی
2569
+8
46 زندانی هارون -( سالها زندانی زندان هارون بود او ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
1853
+4
47 شعر مدح و مرثیه امام موسی الکاظم (ع) -( مردی که نام دیگر او «آفتاب» است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد فردوسی
2219
+3
48 شعر شهادت حضرت موسی الکاظم (ع) -( مرغی بریده پر که بال سفر ندارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عظیمی
2112
+4
49 واحد شهادت حضرت موسی بن جعفر از روح الله گائینی -( میون زندون بلا، رسیده جون من به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
روح اله گائینی
2422
+2
50 سروده ای زیبا از محسن عربخالقی در توسل به امام کاظم (ع) -( عمري زديم از دل صدا باب الحوائج را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محسن عرب خالقی
3318
+6