# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 نوحه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام + دانلود سبک نوحه -(عالمی ماتم سرا شد فاطمه صاحب عزا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
8236
+13
302 شعر شهادت امام محمد باقر ع -(فلك امان ز تو و ظلم بي نهايت تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
9529
+3
303 شعر شهادت امام محمد باقر علیه السلام -(ای دومین محمد و ای پنچمین امام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4578
304 شعر شهادت امام محمد باقر ع -(اى فروزان گهرِ پاكِ بقيع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
5716
+3
305 شعر «شبهای بقیع » -(در جهان، هم شأن و همتائی کجا دارد بقیع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4106
306 شوق لقا -(بـه سر مـی پـرورانم من هوای حضرت بـاقر (ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2557
307 لوای حضرت باقر -(دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2714
308 مدیحه -(اى به تو از خالق داور سلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2426
+1
309 لحظه‏هاى واپسین صبر -(دیده جانانه‏اى پر ابر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2427
310 یادگار آخرین -(یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2426
311 قصه مظلومی -(كسی كه بود شكافنده‌ی تمام علوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2528
+2
312 حضرت باقر(ع) -(گوهر آل رسولی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2751
+1
313 یاد -(یاد دارم که کربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2433
+1
314 یادگار کربلا -(خاک بقیعت دل جلا، ای یادگار کربلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3265
+1
315 کبوتر غریب -(باقر علوم عا لم ، عا لم آ ل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3000
316 هفتاد و چند داغ شقایق -(تنها تر ین غر یب دیار مد ینه بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2870
+2
317 گریه می کنی ... -(بین نماز ، وقت دعا گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4266
+10
318 رباعی شهادت امام باقر (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسن ثابت جو
7757
+4