# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر شهادت امام باقر(ع) (آن گل که غمش اخگر داغ علم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2164
+1
252 دو بیتی شهادت امام باقر(ع) (بقیع کعبه قدس چهار معصوم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3678
253 رباعی شهادت امام باقر(ع) (پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3444
+1
254 پيامک شهادت امام باقر(ع) (زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3563
+2
255 پيامک شهادت امام باقر(ع) (پنجمین حجّت و هفتم معصوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3164
256 پيامک شهادت امام باقر(ع) (ای باقر علم نبی، فرزند حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2978
257 رباعی زیبا برای شهادت امام باقر(ع) (زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2167
--1
258 شعر شهادت امام باقر(ع) (یاد دارم که کربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2180
259 شعر شهادت امام باقر(ع) (باقر علوم عا لم ، عا لم آ ل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2432
260 شعر شهادت امام باقر(ع) (تنها تر ین غر یب دیار مد ینه بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2153
261 پيامک شهادت امام باقر(ع) (یک عمر سوخت قلب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2062
262 پيامک شهادت امام باقر(ع) (انديده ديده ى گيتى) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2062
263 شعر شهادت امام باقر(ع) (یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1827
264 شعر شهادت امام باقر(ع) (گرچـه امشب پـیـکـرم می سوزد از زهـر جفا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2348
+3
265 شعر شهادت امام باقر(ع) (کسی که کودکی اش راس ساعت سر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2381
+1
266 شعر شهادت امام باقر(ع) (ياد دارم كه كربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2375
+3
267 شعر شهادت امام باقر(ع) -(دنیا تو را چگونه بفهمد؟ چه باوری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
1992
+1
268 شعر شهادت امام باقر(ع) (مولا! نفس زدی و دوعالم درست شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1953
269 شعر شهادت امام باقر(ع) (عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1747
270 شعر شهادت امام باقر(ع) (دلم اسير دام تو ، نشسته ام به بام تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2335
+2
271 شعر شهادت امام باقر(ع) (لبم شهد و دهانم چشمه و فيض و کلامم جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2074
+2
272 شعر شهادت امام باقر(ع) (از روز ازل شور حسیني به سر افتاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2354
+6
273 شعر شهادت امام باقر(ع)-(مانده داغی عظیم بر جگرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
1925
274 شعر شهادت امام باقر(ع) (سوغات ما از کربلا درد و محن بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2627
+1
275 شعر شهادت امام باقر(ع) (هفتم ماه است و باید چشم ها گریه کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1471
276 اشعار شهادت امام محمدباقر (ع) (اى زمین و آسمان سوگوار غربتت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2183
+3
277 اشعار شهادت امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2156
+3
278 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( ای دومین محمد و ای پنچمین امام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1594
+1
279 اشعار شهادت امام باقر (ع) (باقر آل رسولم نجل زهرای بتولم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1603
+1
280 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( آسمان اشك غم از ديده ما بيرون كرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1582
+1
281 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( دلم پَر مى زند امشب براى حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1701
282 اشعار شهادت امام باقر (ع) (اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1724
283 اشعار شهادت امام باقر (ع) (فصل بهار آمد و عالم معطر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1637
284 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1726
+2
285 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( قوام هستى محيط امكان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1837
+1
286 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( قوام هستى محيط امكان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1626
+1
287 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بسر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1530
288 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى به تو از خالق داور سلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1578
289 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى شمع بزم دين، يا باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1562
290 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( يادگار عشق و جنون ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1787
291 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2522
+2
292 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( پنجمین گوهر پاک نبوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1567
293 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اختر پنجم ز برج آسمان چارمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1809
294 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( من غصه دار غصه های بی قرینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1841
295 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بار دگر مدینه غمی تازه دیده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1758
+2
296 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بين نماز ، وقت دعا گريه مي كني) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2614
+6
297 اشعار شهادت امام باقر (ع) (خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1978
298 غزل شهادت امام باقرعلیه السلام (ای جلوه حق در تو عیان حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2827
+3
299 غزل شهادت امام باقرعلیه السلام ( من که عمری ستم از خصم ستمگر دیدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2742
300 شهادت امام باقر(ع) به همراه دانلود سبک -(یه آقای خسته روضه خون کربلا شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3434
+1