# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر امام محمد باقر(يادگار آخرين كربلا منم منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2001
+1
202 شعر روضه و مصیبت امام محمد باقر (ع) -(تن من شعله ور از زهر جفا شد به خدا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2109
203 شعر مصیبت و غمهای امام محمد باقر(دل پاكش ز جور خصم دون خست اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2725
204 شعر وصف امام باقر-ابر عزا گرفته فضاى مدينه را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2809
205 نشسته گرد مصيبت به چهره‏ ى اسلام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2155
206 شعر شهادت امام محمد باقر-السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد باقر علیه السلام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1666
+1
207 شعر شهادت امام باقر(من غصه دار غصه های بی قرینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2043
+2
208 شعر شهادت امام باقر(السلام علیک یا باقرالعلوم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1982
+3
209 در میان قنوت چشمانم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2082
+2
210 ای جان‌ِ جهان امام باقر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1886
211 اى كه احمد مبتلاى روى توست اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2050
+1
212 هزار خاطره ی غم نمی رود از یاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1833
213 باید گریست با همه ی ناله دارها اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1856
214 عــاقبت آه کشیــدم نفس آخـر را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1811
215 تو را غرق محن کردند اما.. اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1804
216 از سوز زهر پیکرم آتش گرفت و سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1861
217 از سوز تشنگی جگرم ناله می کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1790
218 من امام تمام دنیایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1566
219 يادگار عشق و جنون اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2748
220 بقیع و بقاع اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1839
221 اشک در خانه حق جاری کن اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1881
222 اشك غم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1922
223 پیامک تسلیت به مناسبت شهادت امام باقر ع اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3997
+12
224 مـرا زدنـــد ، ولی نیـسـت گــوش مـن پـاره اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2385
+5
225 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای به آه تو سوز جگر، همراه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2968
+6
226 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای ولــیّ‌الله داور، السـلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2619
+2
227 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (دل دیوانه من گشته گریزان امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3713
+4
228 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (من ذاکر انا الیه راجعونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2845
+2
229 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (از کرببلا تو یادگاری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2697
+2
230 متن روضه شهادت امام باقر علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( از خرابه می گذشتم منزلم آمد به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3821
+5
231 شعر شهادت امام باقر(ع) (سلام مــــــــــــا به بقیع و بُـــقاع ویرانش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2278
+3
232 شعر شهادت امام باقر(ع) (نشسته بر رُخ غبار عز) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2192
233 شعر شهادت امام باقر(ع) (سر تا سر مدینه را ماتم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2274
234 شعر شهادت امام باقر(ع) (بسرمی پرورانم من هوای حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2521
+3
235 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای نعمت ولایت تو بهترین نِعَم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2439
+1
236 شعر شهادت امام باقر(ع) (به دوران هشام کفر آیین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2768
+1
237 شعر شهادت امام باقر(ع) (یارب به شکافنده علمت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2262
+1
238 شعر شهادت امام باقر(ع) (من ذاکر انا الیه الراجعونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2419
+6
239 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای فروزان گوهر پاک بقیع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1990
240 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای نور خدایی از جبینت ظاهر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2511
+1
241 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای امامی که به حق ، پنجم انوار هدایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2520
242 شعر شهادت امام باقر(ع) (امام با قرآن محبوب داور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2137
243 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای دل ار خواهی سعادت را ز خلّاق جهان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2042
244 شعر شهادت امام محمدباقر(ع)-(نمی‌دانم چرا افسرده دل‌هاست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2522
+1
245 نوحه دو دمه برای شهادت امام باقر و حضرت مسلم بن عقیل ,(حضرت باقر کُشته از زهر جفا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2539
+4
246 نوحه سبک سنتی برای شهادت حضرت امام باقرالعلوم و شهادت حضرت مسلم , (کشته شد از تیغ دشمن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2250
247 نوحه شور برای شهادت امام محمد باقر (ع) , (شهید اشقیا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2475
+5
248 نوحه سینه زنی شهادت امام محمد باقر با سبک فاطمه یا فاطمه (س),(در درون سینه می سوزد دل شیدای من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2279
+8
249 نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) ,(قبر باقر بی چراغ است نور بارانش کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2342
+1
250 شعر شهادت امام باقر(ع) (بر باقر علم نبی ، جنّ و ملک گریان بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1981