# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2211
152 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1640
+1
153 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1844
--1
154 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( زهر کینه زد شراره بر تمام پیکر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2088
+1
155 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2153
+2
156 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای نور چشم مصطفی یا امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1953
157 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1784
158 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من امام تمام دنیایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2266
+1
159 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2186
+1
160 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من زاده ی زین العابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سعید خرازی
2243
+1
161 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای که نسلت از تبار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد قدوسی
2182
+2
162 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بس که میان اهل مدینه زبان زدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2132
+1
163 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای راوی مصائب شبهای کاروان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1889
+1
164 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ماه جبین دوست چرا ناپدید شد؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1919
165 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در خون نشاند اشکِ یتیمانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1781
166 قصیده شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2418
+1
167 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( شیعه زند بر سر و سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2721
+2
168 شعر غزل مصیبت شهادت امام محمد باقر(ع) -( کوچکترين امام مصيبت کشيده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3074
+3
169 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( مي سوزه آقايي که هماي غمه آخرين جامونده ز غم حرمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1643
170 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( آسمانم بي ستاره غصه هايم بي شماره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2045
+1
171 دانلود سبک شهادت امام محمد باقر(ع) -( این شبا که همه حج اند بقیع روشن میشه تنها با نور چندتا ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1825
172 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( رسد ندای تفاخر زخاک بر افلاک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1613
+1
173 دانلود سبک زمینه امام محمد باقر(ع) -( توی آتیش زهر جفا داره می سوزه مرد خدا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1784
+1
174 شعر غزل مصیبت امام محمد باقر(ع) -( زخمی زهری بود و بر غم مبتلا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن حنیفی
3055
+2
175 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بسته ام عهد دیرینه با باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
1764
+1
176 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام باقر مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2027
+1
177 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( از غم دیرینه ای ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2060
178 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( دلم در مدینه زائر شد عزای حضرت باقر شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2473
+2
179 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( آه به فدای آه باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
1840
+1
180 شعر دودمه و ذکر شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام پنجم شیعه فدا شد (دو بار) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
1863
181 دانلود سبک زمزمه-واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2064
182 دانلود سبک زمزمه-واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( غربت می باره از نگاش ، آروم نمی گیره چشاش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2431
+3
183 شعر مصیبت ها و زبان حال امام باقر - (خودم ديدم تو كربلا، خيمه ها رو آتيش زدن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4721
+6
184 شعر ولادت امام محمدباقر(ع)-(باران غریبی می‌کند در پشت پلکم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1930
185 روضه اندوه امام باقر و امام صادق(ع)(هر گاه بیماری تب بر امام باقر(ع) عارض می شد؛) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1702
186 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( وقت اندوه خلایق آمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1966
187 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( هستم در این زمانه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1660
188 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( حضرت باقر کُشته از زهر جفا شد 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1358
189 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( بـــــــــاقر آلِ رسولم 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1448
+1
190 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( در درون سینه می سوزد دل شیدای من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1531
+1
191 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( قبر باقر بی چراغ است نور بارانش کنید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1434
192 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( باقر آل رسولم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1606
--1
193 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( یادگار كربلامنم،عزادار كربلا منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1817
194 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( خسته در بند غمم،بال و پرم میسوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1482
+2
195 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( غریب عزیز زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1570
196 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( باقرعلوم عالم،عالم آل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1404
197 شعر مصیبت امام باقر(اي مدينه از دلم خون مي چکد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2407
198 شعر امام محمد باقر(مولاى من، يا مظلوم 4 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2547
199 شعر شهادت امام محمد باقر(مسموم شد از زهر كين آه و واويلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1643
200 شعر شهادت امام محمد باقر(يابن حيدر، يابن طه، يابن الزهرا)2 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2442