# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شعر شهادت امام باقر(ع) -( پنجمین شمس فروزنده عالم هستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا باقریان
2112
+1
102 شعر شهادت امام باقر(ع) -( تو که بر چشم خلق جا داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2240
+3
103 شعر شهادت امام باقر(ع) -( دلی شکسته وچشمی زگریه،تردارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2361
+1
104 شعر شهادت امام باقر(ع) -( بار بلا به شانه کشیدم به کودکی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
3684
+4
105 شعر شهادت امام باقر(ع) -( هستي ما همه در كرببلا رفته به باد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2308
+2
106 شعر مرثیه شهادت امام باقر(ع) -( او که ز نسل هم حسین و هم حسن بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2113
+1
107 شعر مدح و مصیبت امام باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
2798
+3
108 دانلود سبک شور شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا امام ِ باقر همیشه نوای منه ، نوای منه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2791
+3
109 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( هر چی شنیدید و گریه کردید ، من با چشمای خودم دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حمید رمی
3228
+4
110 شعر شهادت امام باقر(ع) -( ای عمر پر درد و بلا بار سفر بند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2753
+3
111 شعر شهادت امام باقر(ع) -( باز روزی ما غم است آقا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
2538
+1
112 شعر مدح و شهادت امام باقر(ع) -( ای شیعۀ ثانی عشر حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2682
+1
113 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم که دل به غم و درد آشنا دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2528
+1
114 شعر شهادت امام باقر(ع) -( خـــاطراتش قشــنگ و زیبا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2654
115 شعر و سبک زمینه سینه زنی برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا باقر ِ آل عبا ، ای یادگار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
3548
+8
116 شعر و سبک نوحه برای شهادت حضرت باقرالعلوم -( ای مسموم کینه امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2760
+3
117 نوحه شهادت امام محمد باقر به همراه فایل صوتی سبکنوحه -( ای عزیز مصطفی امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2735
+5
118 زمزمه و زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) با لینک دانلود س -( امام و رهبر ولایم ، به بی کسی ها مبتلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین رحمانی
4020
+4
119 دانلود زمینه برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( زظلم و جور اعدا ، شدی مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا رسولی
3490
+6
120 دانلود سبک نوحه امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3326
+4
121 شعر مصیبت امام محمد باقر(ع) -( بقيع ! اين تنِ مولاي سالخورده‌ي ماست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2446
+3
122 شعر مرثیه امام محمد باقر(ع) -( من امشب شربتى نوشم كه شويَد زَهرِ اعدا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2139
+3
123 شعر مدح و مرثیه حضرت امام محمد باقر(ع) -( تشبیه و استعاره به وصفت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مجید خضرائی
3412
+3
124 شعر مدح و مرثیه امام محمد باقر(ع) -( ای به سینه ات پنهان گنج های قرآنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2749
+2
125 دانلود متن و سبک زمینه شهادت امام محمد باقر (ع) -( قسم به علم حضرت باقر مارو اهل دانش و تقوی کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2641
+3
126 دانلود نوحه و واحد سینه زنی شهادت امام محمد باقر (ع) -( گشته مسموم از جفا امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج امیر عباسی
2861
+5
127 شعر مصائب امام محمد باقر(ع) -( کی‌ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2198
+1
128 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای طایران آسمان، وقت عزای باقر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2769
+5
129 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( حریم سینه ی من در شراره افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1974
+1
130 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( وقت جان دادن لبانش یاد بابا می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2464
+2
131 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من بمیرم چهره ات گشته کبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2450
+3
132 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( با سرشک شما شروع شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رحمان نوازنی
2208
133 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( تو مثل رأس جد خود اعجاز کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد حیدری
2259
+2
134 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( درد عشقی کشیده ام، که مپرس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2528
--1
135 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باز از دل ندای غم آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2448
136 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه کودکی ات دیده بود قافله را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سید حمید رضا برقعی
2086
+4
137 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در میان قنوت چشمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد فردوسی
1994
138 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( سینه ام چون تلاطم دریا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مسعود اصلاني
2099
+1
139 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2278
+4
140 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ی ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2238
141 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( کشته شد از تیغ دشمن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1960
+3
142 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در مصیبت امام محمد باقر ع گریز به کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2679
143 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2219
+1
144 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه چشم ترم کل صحنه هارا دید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2265
+1
145 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( شيعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1764
--1
146 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اى كه احمد مبتلاى روى توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2092
147 مدح و شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای جان‌ِ جهان امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2008
--1
148 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( صدای صاعقه آمد که در هوا زده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
پیمان طالبی
1805
+1
149 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
1779
+2
150 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من از تبار باقرم مردم بدانيد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2169