# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 غروب فاطمه -(غروب کرده دگر مهر آسمان علی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
32
+1
2 شعر روضه حضرت زهرا(س) -(روزی که حُرمتِ حرم مصطفی شکست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
رضا باقریان
21
3 دیوار ودر -(بین دیوار ودری تا که تن زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
59
4 غزل روضه حضرت زهرا(س) درد دل با امام علی(ع) -(دلم ازغصه پره ازچی بگم علی علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
58
5 شورحضرت زهرا(س) -(به دردنوکراشفایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
51
6 شعر فاطمیه برای اول مجلس -(کبوتری که خیال حرم به سر دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حمیدرضا محسنات
36
7 ذکر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + سبک -(ای بانوی بستر نشین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
97
8 شعر مصیبت حضرت زهرا س - «دوباره درد پهلویش گرفته» اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
وحید ولوی
102
9 شعر مدح و مصیبت حضرت زهرا - «ادّعای مدح تو جز ادعایی بیش نیست» اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
وحید ولوی
75
10 شعر سوزناک مصیبت حضرت زهرا س - کوچه را جارو زد و خاکسترش را جمع کرد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
وحید ولوی
90
11 شعر شهادت حضرت زهرا (س) -(فدای ناله اش که بی صدا ماند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
وحید ولوی
84
12 شعر جدید برای فاطمیه -(خسته از کار است اما بی قرار مرتضاست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
وحید ولوی
75
13 دانلود سبک زمینه فاطمیه -(خدا چرا امشب ـ مادر خسته خوابیده بین بستر و) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن ثابت جو
109
14 نذر حضرت زهرا (س) ، زبانحال حضرت مولا علی (ع) -(چشم هايت به آسمان باز و) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
آرمان صائمی
101
15 شب آخر -(امشب شب آخر است حیدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
79
16 شعر در مدح و شهادت حضرت زهرا (س) -(زمین بدون تو گم می‌کند بهارش را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
احسان نرگسی رضاپور
93
17 یا فاطمه الزهرا (س) -(تنها بمانده ام بی یار ویاورم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
116
18 نوحه ای که در صحن مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته شد -(از صحن حضرت زهرا،زِ لطف بی حَدِ زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حاج امیر عباسی
103
19 شعر مناجات شب جمعه و موضوع فاطمیه -(پرونده ام شده است پر از اشتباه، آه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
135
20 زمینه شهادت حضرت زهرا(س) -(من و این همه غم زهرا زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حاج امیر عباسی
267
21 واحد فاطمیه -(سوره قدر و کوثر،ای خروش تو محشر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حاج امیر عباسی
109
22 یا فاطمه -( سیلی مزن بر روی او نامرد او زهراست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
773
+2
23 یازهرا -( ای سیده ی زنان عالم زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
اسماعیل تقوایی
173
+1
24 شهادت حضرت زهرا (س) -( امشب ز داغِ زهرا آهِ دلم فزونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی محرابی
198
+1
25 شهادت حضرت زهرا (س) -( یادِ غسل و یادِ تکفین یادِ تشییعِ شبونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی محرابی
231
26 شعر شهادت حضرت زهرا (س) -( الا ای چاه زهرایم کجا رفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی محرابی
258
27 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت زهرا (س) -( زهرا، ای مَهِ نگارِ من (۲) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی محرابی
385
28 شعر شام شهادت حضرت زهرا (س) -( دریغ از درد و داغِ بیکرانه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی محرابی
173
+1
29 احراق بیت -( خانه ای که شُده خاکِ سه امامش جبریل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
304
+2
30 احراق بیت -( جمعیت آنطرف و این طرف در مادر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
362
31 احراق بیت -( زمین به لرزه در آمد به دل شرر افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محسن تهرانی
272
32 حضرت محسن (ع) -( خستند پرت را و شکستند سرت را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
ابراهیم روزبهانی
224
33 شهادت حضرت زهرا (س) -( در به هم خورد ولی حیف که با سرعت خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی
248
34 شهادت حضرت زهرا (س) -( مادرم پشت در افتاد به دادم برسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
315
35 شهادت حضرت زهرا(س) -( دستی آمد به روی صورت تو جا انداخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمدحسن بیات لو
218
36 شهادت حضرت زهرا(س) -( بالفرض که چشمان بشر بسته بماند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
سید محمد حسین حسینی
223
37 احراق بیت -( ای حامی ولایت ، ای محسن عزیزم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
225
38 احراق بیت -( نقشه ی قتل علی بعد از نبی تنظیم شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی
207
39 حضرت زهرا (س) -( روز آری روز ، اما تیره بود و تار بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهرداد مهرابی
203
40 محسنیه -( آکنده است از دود هیزم بوی فروردین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
میلاد حسنی
185
41 احراق بیت ایام محسنیه -( رفتی و حال فاطمه ات روبراه نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
232
42 حضرت محسن علیه السلام -( مادر و بچه در خطر هستند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
200
43 حضرت زهرا(س) -( چنان بخشیده حق بر فاطمه نام عزیزش را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
160
44 احراق بیت ولایت -( هیزم رسید و آتشی از در بلند شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
حسن لطفی
181
45 السلام علیک ایها الصدیقه الشهیده -( من غریبم به غریبی علی رحم نما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
161
46 حضرت زهرا (س) -( آتش نشان گشتی نشانی آتش دل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
120
47 شهادت حضرت زهرا(س) -( آتش و دود چه غوغا می کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
215
48 حضرت زهرا (س) -( ساقی از جام می دوست چو ساغر می زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
136
49 غریب مدینه -( فزون تر از غم تنهایی علی غم نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
123
50 بیمار مدینه -( بستری بیمار من رفته ز هوش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
جواد کلهر
115