# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر میلاد حضرت رقیه(س) -( صاحب عطای‌خانه‌ی ارباب آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
105
2 میلاد حضرت رقیه(س) -( روی بال ملک وحی چقدر زیبایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
104
3 تولد حضرت رقیه(س) -( یک دختر ناز تا بدنیا آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
107
4 شعر میلاد حضرت رقیه(س) -( حضرت ارباب ما صاحب دختر شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
95
5 اشعار ولادت حضرت رقیه(س) -( تا سایه عمّّوی خود را روی سر داشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
76
6 اشعار ولادت حضرت رقیه(س) -( ظالم نفس نفس که ، بریدن نداشته ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
82
7 اشعار ولادت حضرت رقیه(س) -( از کعب نی مصیبت شمشیر میکشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
90
8 شعر ولادت حضرت رقیه (س) -( عرش از نورِ خدا غرقِ طَلاطُم شُده بود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن لطفی
351
9 ولادت حضرت رقیه (س) -( آخر جواب داد سحر ربنای ما ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عظیمی
356
10 میلاد حضرت رقیه (س) -( مثل شکوفه رایحه ای دلفریب داشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن لطفی
1042
+1
11 شعر میلاد حضرت رقیه(س) -( امشب حسین سر زده نوری به خانه اش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد رسولی
966
12 شعر میلاد حضرت رقیه -( بام هایند و کبوترهایشان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد جواد پرچمی
825
+2
13 میلاد حضرت رقیه(س) -( بهار،رویشِ او را به صحنِ گلها خواند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن لطفی
815
14 میلاد حضرت رقیه (س) -( ای رونق فصل بهار أُمِّ إِسحاق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
علیرضا خاکساری
896
+1
15 مدح حضرت رقیه س_ علی اکبر نازک کار -( خلق کرده حق به پاس ناز تو احساس را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
علی اکبر نازک کار
621
16 شعر دوبیتی در مدح حضرت رقیه -( در چهره ی خود هیبت زهرا دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی مقیمی
2718
+12
17 رباعی میلاد حضرت رقیه (س) -( در بحر ولا گوهر نایاب آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حمیدرضا گلرخی
2078
+17
18 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( شبم صبح و صبحم پر از نورهاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مجتبی صمدی شهاب
3140
+5
19 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( بر طاق جنّان حك شده سیمای رقیه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
3468
+9
20 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( دلم از عشق در به در شده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمدحسن بیات لو
2553
+10
21 سرود میلاد حضرت رقیه اثر مظاهر کثیری نژاد -( دار و ندارم به زیر پات، که شدی فخر بابات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مظاهر کثیری نژاد
4106
+10
22 مثنوی میلاد حضرت رقیه اثر مظاهر کثیری نژاد -( امشب شب تولد طفلی پری پر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مظاهر کثیری نژاد
2612
+6
23 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( میـان آینـه هــا عکس یــار افتــاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2211
+12
24 شعر مدح و میلاد حضرت رقیه از مهدي عظيمي-( ای فدای چهره زهراییت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی عظیمی
4237
+24
25 زمزم نشد درست ز پاهای اسمعیل با من بگو که خالق زمزم رقیه است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
جعفر ابوالفتحی
2599
+9
26 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( تا که خدا به بال ملک پر درست کرد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عظیمی
2902
+7
27 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( منم و آسمانِ زیبایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محسن عرب خالقی
3940
+4
28 شعر ولادت حضرت رقیه(س) -( پریوشی كه غزل خوان مهربانی هاست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
وحید قاسمی
2855
+4
29 شعر میلاد حضرت رقیه(در مــحفل مـــا صــفا بــده یا حـسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2726
+2
30 شعر مولودی حضرت رقیه(تــویی کــه جــان مــی دهی، بـه قـلب بـابـا حـــسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2737
+14
31 شعر میلاد حضرت رقیه(گـــوهــر بــحر حـــیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2107
+5
32 شعر میلاد حضرت رقیه(آئــــــینه نــــــور آمـــــــد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2031
+2
33 شعر مولودی حضرت رقیه(آســــــمان شـد پـر ستاره، جـــشن مـیلادِ بـــهاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
3041
+14
34 شعر مولودی حضرت رقیه(ای دخــتر زهـــرایی تـــویی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
5408
+4
35 شعر میلاد حضرت رقیه(لیلی لیلای دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2800
+6
36 شعر میلاد حضرت رقیه(دختر مولا اومده بگید خوش اومد به حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2842
+6
37 شعر میلاد حضرت رقیه(ای گل بهارم هرچه دارم از تو دارم بی بی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2753
+3
38 شعر ولادت حضرت رقیه( زنده هستم به عشق دلداري) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2662
+4
39 شعر ولادت رقیه(امشب از عشق تو من دیوانه ام اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2480
+3
40 شعر ولادت حضرت رقیه(کم نیست گدا اگر کرم بسیار است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2175
+2
41 ولادت حضرت رقیه(پیاله پیاله غزل میزنم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2160
+3
42 ولادت حضرت رقیه(کم نیست گدا اگر کرم بسیار است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2060
43 شعر میلاد حضرت رقیه (س) -( داشت آن روز زمین قصه ی دلبر می خواند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مجید تال
2899
+4
44 شعر مدح برای ولادت حضرت رقیه ( س) ( دختری آمد از قبیله ی نور ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
3340
+4
45 شعر و مدح ولادت حضرت رقیه ( س) ( دلم برای تپیدن بهانه ای می خواست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2932
+6
46 خاتون اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2060
+2
47 اشعارولادتی حضرت رقیه(س)،(اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2560
+7
48 اشعارولادت حضرت رقیه(س)،(شبيه مادر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
3439
+12
49 اشعتارولادت حضرت رقیه(س)،( رقيه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
3117
+8
50 اشعارولادت حضرت رقیه(س)،(ازخیمه هاکه رفتی و دیدی مرا به خواب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
2534
+8