# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 خطبه امام سجاد(ع) اشعار ترکی
امام زین العابدین (ع)
389