# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شعر ترکی از زبان مقام معظم رهبری اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4102
+10
102 ساخلایێن عزا حسینه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1503
+1
103 حسینه خاطیر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2144
104 حسین حسین اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2209
+3
105 حسین‌ین عزاسی گلدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2199
+1
106 گینه گلدی ماه-ی-محرّمون اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1860
107 حسین‌ین یاسێ باشلاندێ اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1680
108 بنی هاشیمین پارلاق آیێ‌نێن نؤحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1869
+2
109 حضرت ابوالفضل (ع) نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3207
+3
110 ای منی آواره قویان اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4741
+41
111 بازخوانی چند نوحه مشهور ترکى اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3591
+9
112 دیده عا لم حسین تک مرد میدان گور میوب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2676
+3
113 نوحه محرم- شاعر: کلامی زنجانی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3608
+3
114 حضرت علی اکبر علیه‌السلام نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3567
+9
115 ایمامین باشێ اۆسته خانێم زهرا (س) نوحه دئییر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1990
+3
116 عاشورا گۆنۆنۆن شوعارلاری (شعرهای روز عاشورا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
5316
+8
117 قتلگاه نوحه‌سی (نوحه قتلگاه) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4122
--1
118 ایمامین شهاده‌تی نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1993
+1
119 نوحه وداع اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4227
+4
120 نوحه حضرت زینب در قتلگاه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
5536
+15
121 کربلا غمی (غم کربلا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2563
+1
122 حۆسئینین یاسێ باشلاندێ اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1856
+2
123 نوحه ترکی برای جناب مسلم ع اشعار ترکی
امام حسین (ع)
6056
+8