# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 جناب علی اکبر(ع) جنازه‌سی اۆسته جناب سکینه دیلیجه نوحه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3225
+2
52 حضرت علی اکبر(ع) شهادتی حضرت سیّدالشهداء (ع) دیلیجه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3073
+2
53 شام خرابه‌سینده حضرت رقیه (س) نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
4386
+2
54 حضــره‌ت-ی-علـــی اصغـــــر (ع) نؤوحـه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3175
+2
55 حضره‌ت-ی-ابوالفضل (ع)ین عاشورا گۆنۆنه عایێد بیر نؤوحه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3166
+3
56 نوحه محرم ( کلامی زنجانی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
11930
+67
57 یا حسین ادر کنی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3922
+4
58 حضرت علی اصغر نوحه‌سی امام‌(ع)ین دیلیجه اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3550
+3
59 جناب مسلم اۇشاقلارێنێن احوالاتی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2761
+1
60 اۇممید-وْ-سقـای-ی-حَـرم، ابـالفضـل اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2976
+1
61 قافله غم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2433
+1
62 یا حۆسئین آدێن فداسی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2556
63 علی اصغر شهید اوْلاندان سوْرا ایمامێن حالی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2485
+2
64 خانێم زینب قارداشێنا نوحه دئییر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2034
65 بۇرا منه وطندی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2474
+3
66 بۇرا نئینوادی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2763
+6
67 نوحه زینب زینب حاج سلیم موذن زاده به همراه دانلود اشعار ترکی
امام حسین (ع)
155255
+3139
68 ای باتدی صوبح آچیلدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
6569
+18
69 صاحب وقار عباس اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3021
+4
70 نوحه استمداد جناب مسلم (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2990
71 عاشورا گۆنۆ رجزی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2726
+2
72 حضرت علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2699
+1
73 نوحه حضرت علی اصغر اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2941
+1
74 حضرت علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
7842
+13
75 علی اصغر نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3375
+2
76 چند شعر کوتاه ترکی در مورد محرم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
24156
+39
77 ای بلالی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2339
78 عزا آیی (ماه عزا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2399
79 نوحه شروع محرم اشعار ترکی
امام حسین (ع)
7107
+5
80 حسینین یاسی باشلاندی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3089
81 مسلم بن عقیل اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2779
82 کربلا زهراسی زینب اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2202
+1
83 تشت گذاری نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2863
+4
84 گینه ماه-ی-ماتم اوْلدۇ اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1692
+1
85 امام حسین (ع) کاروانی کربلایه یئتدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2610
+1
86 حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1714
87 محرم باشلانماسێ ( ای شیعه لر بو آیدا گویله ر حسینه آغلار) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2617
+3
88 تشت قویما نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1578
+1
89 سس دۆشدۆ اهل-ی-عاله‌مه ماه-ی-عزا گلـدی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1753
+1
90 گینه ماه عزا گلیر - کلامی زنجانی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1773
+1
91 محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2319
+1
92 حضرت رقیه (س) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1779
93 مرثیه ای از استاد شهریار اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2458
+5
94 مسلم اۇشاغلارێنێن نوحه‌سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
1616
95 حضره‌ت-ی-ابوالفضل شجاعه‌تی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2586
--1
96 نوحه حضرت ابوالفضل (ع) - 2 اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3509
+6
97 نوحه استمداد حضرت ابوالفضل (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3096
+3
98 نوحه حضرت ابوالفضل (ع) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
3028
99 حضرت زینب نوحه سی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2124
+1
100 عاشورا گئجه‌سینده حضرت ابوالفضل (ع)‌ین احوالاتی اشعار ترکی
امام حسین (ع)
2781
+3