# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر روضه حضرت زینب(به پابوس تو آمد سفر کرده کویت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2208
252 شعر شهادت حضرت زینب(مگه هر كی که بد شد دل نداره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2490
253 شعر روضه حضرت زینب(میون همه دلها امون از دل زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
6082
+12
254 شعر روضه حضرت زینب(کسی که غیرت الله است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2449
+2
255 شعر روضه حضرت زینب(گم کرده ام گلی را در بین لاله هایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2489
256 شعر روضه حضرت زینب(تا بشم فدای زینب دل دیوونم اسیره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2026
257 شعر روضه حضرت زینب(زینب ای امید عاشق خسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2209
+2
258 شعر روضه حضرت زینب(به دنبال محمل سبک بال قدم زن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2787
+2
259 شعر شهادت حضرت زینب(چکد اشکم به دامانم حسین جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2369
260 شعر شهادت حضرت زینب(حال که ای همسفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2023
261 شعر شهادت حضرت زینب(محنت کشیده زینبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2144
262 شعر روضه ی حضرت زینب(ای سرت بر روی نیزه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2436
263 شعر روضه ی حضرت زینب(دوباره ی روضه ی تلخ اسارت زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
5870
264 شعر شهادت حضرت زینب(تو رفتی و قسمتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2358
265 شعر روضه حضرت زینب(سالار زینب حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2256
266 شعر شهادت حضرت زینب(همه اشکم همه دردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2070
267 شعر روضه حضرت زینب(عزیزی قد خمیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2785
268 شعر شهادت حضرت زینب(همچون تو ای برادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2532
+2
269 شعر شهادت حضرت زینب(حرم الله فقط حرم حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
1933
270 شعر شهادت حضرت زینب(بین نامحرم ببین تو زینبت تنها شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2028
271 شعر شهادت حضرت زینب(قلب زینبت کبابه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2273
272 شعر شهادت حضرت زینب(اشک از دو دیده خون چکان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2177
273 شعر شهادت حضرت زینب(من زائر کوی یارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
1938
--1
274 شعر شهادت حضرت زینب(آتش گرفت و باغ من و سوخت حاصلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
1751
275 شعر شهادت حضرت زینب(جسمت به خاک مانده خفته چرا پا نمی شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2049
276 شعر شهادت حضرت زینب(ای برادر جان مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2779
277 شعر شهادت حضرت زینب(حسین سالار زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2409
278 شعر شهادت حضرت زینب(آه یاران روزگار شام شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2562
+1
279 شعر شهادت حضرت زینب(دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3699
+6
280 شعر شهادت حضرت زینب(روی نی ماه زینب نشسته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2766
281 شعر شهادت حضرت زینب(مانده ام تنها سالار مضطر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2839
+1
282 شعر شهادت حضرت زینب(زینب و کرب وبلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2107
283 شعر شهادت حضرت زینب(نذار رو قلبم آرزوتو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2279
284 شعر شهادت حضرت زینب(یک سال و نیم بعد تو سالار تشنه لب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4389
+10
285 شعر شهادت حضرت زینب(مهر جانماز من تربت کربلاست ولی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2483
286 شعر شهادت ئحضرت زینب(عظمی و کبرا زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2341
287 شعر شهادت حضرت زینب(ای اشک تو آبروی خونی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2156
288 شعر شهادت حضرت زینب(برگرد اگه دستای زینب و بسته نمی خوای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2027
289 شعر روضه حضرت زینب(در بین آغوشم سر ذوالجناحت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2127
+1
290 شعر دردو دل حضرت زینب با برادر(رها از ما و من بودیم یک عمر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2047
+1
291 شعر حضرت زینب(ای اذان پر از نماز حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2483
+2
292 شعر مدح حضرت زینب(اگر چه پای فراق تو پیرتر گشتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2082
+1
293 شعر مدح حضرت زینب(حال و هوای کربلا در حال من پیدا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2505
294 شعر مدح حضرت زینب(بعد زهرا بهترین زن بین زن ها زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3596
+2
295 شعر مدح حضرت زینب(عاشقی را تو دفتری زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2357
296 شعرشهادت حضرت زینب(وقت جان دادن من مادر من بود ای کاش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2104
297 شعر شهادت حضرت زینب(جا دارد اگر فلک کنون گریه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
1980
298 شعر شهادت حضرت زینب(دیگر بیا که دیده به راه تو مانده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2204
299 شعر شهادت حضرت زینب-(به روي دل، غم و داغ تورا گذاشته ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
2503
300 شعر مدح حضرت زینب(بیا و درد دلم را دوباره درمان کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2451