# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر وفات حضرت زینب(س)(مي گه برداريد دلا رو،تا با هم بريم بريم زيارت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3463
+1
202 شعر وفات حضرت زینب(س)(لب تشنه ام و ذکر سبو می گیرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3503
203 شعر وفات حضرت زینب(س)(زینبم ، اسطوره ام مهر و وفا را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3862
+1
204 شعر وفات حضرت زینب(س) -( با دست بسته است ولی دست بسته نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مجید تال
4283
205 شعر وفات حضرت زینب(س)(غالباً آن گذری که خطرش بیشتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3833
206 شعر وفات حضرت زینب(س)(هرچه زدند شوکتِ من کم نشد حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3194
+1
207 شعر وفات حضرت زینب(س)(در میان آفرینش شاهکاری زینبی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4288
+5
208 شعر وفات حضرت زینب(س)(امشب از میکده غیب رسیده‌است پیامی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3780
+2
209 شعر وفات حضرت زینب(س)(عالمی گمگشته کوی وفای زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2978
210 شعر وفات حضرت زینب(س)(دلی پر خون برایش مانده و چشمان تر زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2642
211 شعر وفات حضرت زینب(س)(چه كنم؟ تقدیم به دل خونین زینب س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3436
212 شعر نذر حضرت زینب(س)(بار سنگین فراق عشق، پیرت کرده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3492
+1
213 شعر وفات حضرت زینب(س)(بعد از قتال خامس آل عبا،حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3569
+2
214 شعر محکومیت تهدید به تخریب حرم عمه سادات(س)( این قاسطین که قلب شما را شکسته اند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3301
+3
215 شعر وفات حضرت زینب(س)(ما روضه دار روضهء رضوان زینبیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3312
+1
216 نوحه شهادت حضرت زينب (س) ( در ماتم زینب همه‌جا گشته قیامت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2783
217 نوحه شهادت حضرت زينب (س) ( شهــادت زینــب کبـراست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3232
+2
218 نوحه وفات حضرت زینب(س) - (یا حسین بـا پاره‌ پاره پیکـرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3637
+1
219 اشعار وفات حضرت زینب از میثم - ( تو کیستی؟ حقیقت زهرای اطهری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
4011
+4
220 شعر مدح و مصیبت حضرت زیتب مناسب برای وفات عقیله بنی هاشم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2541
221 شعر مدح حضرت زينب از سازگار - (روی حسین، مهر دل‌آرای زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3112
+1
222 شعر مدح و مصيبت حضرت زينب( س) ( روشن گر است نالهٔ پشت شرارها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3063
223 شعر مدح و مصيبت حضرت زينب( س) ( مستوره پاک پرده شب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3013
224 شعر مدح حضرت زينب( س) ( الا که مقدم تو مژده ی سعادت داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3567
225 شعر روضه طفلان زینب(دست حق بر سرمن بی تو سایه ندارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2650
--1
226 شعر روضه حضرت زینب(شده یه دشت پر ستاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3115
+1
227 شعر روضه حضرت زینب(ای در تو صفات مصطفی یا زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2526
228 شعر روضه حضرت زینب(صبح ازل طلیعه ایام زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2584
+1
229 شعر روضه حضرت زینب(همسفر من قاتل برادرم بود 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3455
+10
230 شعر روضه حضرت زینب(گلهای خواهر ، گردیده پرپر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3236
+1
231 شعر روضه حضرت زینب(زینب اگر نبود جهان را بها نبود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2797
232 شعر روضه حضرت زینب(با لب خونین زنی ، کن صدایم یا حسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
3203
233 شعر شهادت حضرت زینب(یا حسین یا بن الزهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2448
234 شعر شهادت حضرت زینب(رسیده جان بر لبم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2305
235 شعر روضه حضرت زینب(در عشق دلیل کاروان زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2366
+1
236 شعر روضه حضرت زینب(به بزم ما خدا زینب و فَری داد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2045
237 شعر شهادت حضرت زینب(ای پـــــــرچم کربلا به دوشت زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
1906
238 شعر روضه حضرت زینب(زینب ای دختـــــــر والای علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2296
239 شعر روضه حضرت زینب(مدینه- کاروانی ســـــــــــــــــوی تو با شیون آوردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2056
+1
240 شعر روضه حضرت زینب(ســـــــــلام ای گوهر ولای زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2088
241 شعر روضه حضرت زینب(بیــــــــــــــــــــــــــا ای مادر غم پرور من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2095
242 شعر روضه حضرت زینب(خودم دیدم که صحرا لاله گون شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
5263
+11
243 شعر شهادت حضرت زینب(ای گــــلِ باغ زهرا زینب 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2244
244 شعر روضه حضرت زینب(مـــــــاجرای کربلا شرح بلای زینب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2361
+2
245 شعر روضه حضرت زینب(بنال از داغ آن بلبل، که خون قوت دلش بوده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2145
+1
246 شعر روضه حضرت زینب(مران ساربان، کاروان عزا را 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2363
247 شعر روضه حضرت زینب(از زخم زنجیرم کبودی بی شمار است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2333
248 شعر شهادت حضرت زینب(گریبان پاره آمد سوی میدان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2289
249 شعر روضه حضرت زینب(به دردرم هیچ مرهم نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2354
250 شعر روضه حضرت زینب(زینب زینب زینب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
2293
+1