# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 اربعین حسینی (ع) -( این همه راه آمدم حالا بیا با من بگو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حنیف منتظرقائم
999
+6
302 اربعین حسینی (ع) -( رسیده کاروان گل از راه پرخطری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسین رضائیان
728
+4
303 اربعین حسین (ع) -( ذکر هوالمعشوق هنگام سحر داریم ما ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد علی اکبر لطیفیان
739
+2
304 اربعین حسینی (ع) -( هوای شهر پر از نفخه ی رهایی هاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مجتبی خرسندی
614
305 اربعین حسینی (ع) -( خیلی برایت ای برادر گریه کردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا باقریان
858
+3
306 اربعین حسینی (ع) -( کاروان راهی‌ست ای جامانده‌ها راهی شویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مصطفی کارگر
650
307 اربعین حسینی (ع) -( یک اربعین نبودم اگر، حال آمدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا باقریان
590
+1
308 اربعین حسینی (ع) -( اربعین آمد و رفتند همه اما من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
750
+1
309 اربعین حسینی (ع) -( سرخاک تو بی خبر آمدم. ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید پوریا هاشمی
854
+1
310 اربعین حسینی (ع) -( برگشته ام به کرببلا یا اخاالغریب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
757
+2
311 اربعین حسینی (ع) -( تپش تپش زدن قلب ما حسین حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید پوریا هاشمی
727
+1
312 اربعین حسینی (ع) -( پریده‌ام به هوایت پریدنی که مپرس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن عرب خالقی
644
+2
313 اربعین حسینی (ع) -( من مشتریِّ عشقم و دلّال بازارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ایمان دهقانیا
668
314 اربعین حسینی (ع) -( تا انتهای مرز جاده گریه کردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی کاوند
572
+1
315 اربعین حسینی (ع) -( گریه کن تو را به قیامت حساب نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
کرامت نعمت زاده
629
316 اربعین حسینی (ع) -( یک اربعین گذشت زداغ پدر چه سخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا شریف
581
+1
317 هوای عشق عجیب است و دردسر دارد -( خبر رسیده عزیزی که چشم تر دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
نعیمه امامی
589
318 مناجات-بعد از اربعین -( سیاهیه غمت از این دل سیاه نرفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا قربانی
518
+1
319 برای جا مانده های اربعین -( عهد كردم در عزایت مبتلا باشم، نشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
500
320 اربعین -( اربعین آید دوباره محشری بر پا شود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
585
+1
321 وعده ی مستی -( در تمنای رخش باده خوران باید رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
15500
+5
322 اربعین -( اربعین آمد ومن آمده ام کرببلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
940
323 اشعار حسین الشهید-اربعین-شور ، واحد -( بازم، تو رویای شبم خواب حرم دیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2178
+2
324 اشعار حسین الشهید-اربعین-نوحه -( رسیدم از سفر شکسته بال من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسین خدایار تهرانی
1454
+4
325 اشعار حسین الشهید-شهادت-شور -( هیئتیا همه میدن، جونشونو برا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مظاهر کثیری نژاد
2111
+5
326 اشعار حسین الشهید-اربعین-شور -( صفا داره، سینه زدن شبای جمعه کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ابوالفضل آلوئیان
2246
+4
327 اشعار حسین الشهید-اربعین-زمزمه -( لایق نبودم زائرت باشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
بهمن عظیمی
2287
+8
328 اشعار حسین الشهید-اربعین-زمزمه -( ای پاره پاره پیکر ای بی سر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
بهمن عظیمی
1434
+3
329 اشعار حسین الشهید-اربعین-شور ، واحد ، زمینه -( پای پیاده اومدم پیشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
بهمن عظیمی
1540
+3
330 اشعار حسین الشهید-اربعین-واحد -( یه اربعینه عزیزم از تو من دورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
ابوالفضل آلوئیان
1125
331 اشعار حسین الشهید-اربعین-واحد ، زمزمه -( پاشو که خواهرت، برگشته از سفر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
عبدالله باقری
1177
+2
332 اشعار امام زمان(عج)-مناجات اربعین -( اشک است همدم دلِ هجران کشیده ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
قاسم نعمتی
1994
+5
333 اشعار اربعین -( از آتش نبودن تو شعله ور شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد حسن بیاتلو
1428
+4
334 اشعار اربعین -( دارد نسیم می وزد این بوی کربلاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدحسن بیات لو
1824
+3
335 اشعار اربعین -( یک اربعین بلا به خدا مانده بر دلم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حمید کریمی
1460
+1
336 اشعار اربعین -( همسفر! من ز شام آمده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدحسن بیات لو
1456
+2
337 اشعار اربعین -( نازنین یار! مرا باز ندیدی! باشد! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حسن سرمست
1290
+2
338 اربعین حسینی -( حال و هوای گریه دارم ای حسین جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یاسر مسافر
1870
+4
339 اشعار اربعین -( هرجا که حسین است، ز ما هم خبری هست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا رضایی
1443
+3
340 اشعار اربعین -( بابا سلام بر بدن بي سرت كنم؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد سید هاشم وفایی
1780
+4
341 اشعار اربعین-کربلا نرفته ها... -( گر چه لب تشنه یک پیاله شیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد جواد پرچمی
1473
+2
342 اشعار اربعین -( اربعین ، کرب و بلایی نشدم میسوزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی خادمی
1820
+11
343 اشعار اربعین -( اگر چه نور چشمان ترش رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اصغر چرمی
1149
344 اشعار اربعین -( مجنون صفت به دشت و بیابان دویده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا رضایی
1218
+2
345 اشعار اربعین -( داغ هیچ غمی به این نمیرسه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
یاسین قاسمی
1233
+2
346 اشعار مناجات امام حسین علیه السلام -( جسم و روحم با حرم گشته عجین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
1303
347 اشعار اربعین -( نوشتن از غم تو ذکر این قلم شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
سید مسیح شاه چراغی
1064
+1
348 اشعار اربعین -( یه عمره که با قاب عکس حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد زوار
1729
+19
349 اشعار اربعین -( بی کفن میل بوریا دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
جعفر ابوالفتحی
1606
+3
350 اشعار اربعین -( ای ساربان آهسته ران دارد توانم می رود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2175
+1