# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 زیارت اربعین -( جهان را غیر عشقت یک سرِ سوزن نمی خواهم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
149
102 اربعين_زبان حال حضرت زينب(س) -( خواهرت آمده به بالينت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
آرمان صائمی
219
103 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( چرا منو نمی بری مگر آقا زیادیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
295
+1
104 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( آقا می دونی یه عمره سائل کرب و بلاتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
216
+1
105 دانلود متن و سصبک نوحه اربعین -( برادرم، ای یوسف نیزه نشینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مظاهر کثیری نژاد
319
106 آمد بر تو خواهر -( بعد از چهل شب وروز آمد بر تو خواهر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
496
+2
107 آمده ام پیش تو -( آمده ام پیش تو از سوی شام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
434
+1
108 اربعین و جامانده های کربلا -( هم برای ظهر عاشورا؛ هم اینکه باز هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مرضیه عاطفی
992
+1
109 پیاده روی اربعین -( باز شور اربعین وباز خیل عاشقان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
اسماعیل تقوایی
446
+2
110 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( چهل روزه که تنهای تنهام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
562
111 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( گدای سر به زیرم غم دلم زیاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
250
112 واحد اربعین حسینی -( حسین حسین میگم برا رضای فاطمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمد رضا طالبی
320
113 زمینه اربعین حسینی -( خودت می دونی این روزا من شدم هوایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی بهرامی نیا
236
114 شور اربعین حسینی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مهدی ندرخانی
194
115 زمینه اربعین حسینی -( عشق حسین میجوشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
حامد شریف
212
116 زمینه اربعین حسینی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی اصغر فرجی
235
117 نوحه اربعین -( قدم قدم با قلبی ‌مبتلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
239
118 اربعین -( عاشقت گشتم و از غصه نجاتم دادند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رامین برومند
209
+2
119 سبک و شعر بسیار زیبا و دلنشین ،کربلا، اربعین -( میرسه بر مشام من باز بوی کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی صمدی
327
120 شور واحد پیاده روی اربعین با صدای حاج محمدرضا بذری -( میرم از لطف خدا ، از نجف به کربلا ، که تموم انبیا هم توی راهن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
مظاهر کثیری نژاد
748
+2
121 دانلود متن و سبک نوجه اربعین -( پاشو ببین که کوه دردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
426
122 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( ای شاه احسان و کرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
376
123 دانلود متن و سبک نوحه اربعین -( برادر پاشو نگاه کن زینب رسیده با قامت خم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محسن طالبی پور
463
+2
124 متن نوحه اربعین -( كي به پايان مي رسد وقت جدايي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
385
+2
125 متن نوحه اربعین -( سـلام ای نور عینم برادر جان حسینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
467
+2
126 متن نوحه اربعین -( در کرب و بلا آمده زینب به زیارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
530
+1
127 متن نوحه اربعین -( خدا را شاکرم بعد از اسارت رسیدم کربلا دیدم مزارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
409
+1
128 متن نوحه اربعین -( گریان نشسته خواهری ، بر تربت برادری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
417
+2
129 متن نوحه اربعین -( زینبم آمده ای مهمانی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
424
+1
130 متن نوحه اربعین -( اربعین غصه فراوان دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
852
+2
131 متن نوحه اربعین -( غم جدایی شده دردآور ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
290
132 متن نوحه اربعین -( زینـب از راهِ شـام بـلا آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
1330
+3
133 متن و سبک نوحه اربعین -( مزارت را پدر با گریه می بوسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
255
+1
134 متن و سبک نوحه اربعین -( خواهرم کو دخترم کو دخترم؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
213
+1
135 متن و سبک نوحه اربعین -( خيز اي لب تشنه آب آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
311
+1
136 متن و سبک نوحه اربعین -( خجالت می کشم مولا بگویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
235
+1
137 متن و سبک نوحه اربعین -( رسیدم و خاطره ها تازه شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
253
+1
138 متن و سبک نوحه اربعین -( کاش رقیه هم بود کنار قبر بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
212
+1
139 متن و سبک نوحه اربیعن -( کرب و بلایی زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
272
140 متن و سبک نوحه اربعین -( كاروان اسرا باز آمد بی رقیّه گل ناز آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
255
141 متن و سبک نوحه اربعین -( ای شهـدا ای شهـدا جایتان خالی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
174
142 متن و سبک نوحه اربعین -( آمده ام حسین به پابوست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
199
+1
143 متن و سبک نوحه اربعین -( کربـلا بـار دگـر حضــرت سجّـاد آمـد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
274
144 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین است و هوای حرم ثارالله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
302
--2
145 متن و سبک نوحه اربعین -( ما که بودیم لاله زاری در صف گلزار عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
204
146 متن و سبک نوحه اربعین -( آه و واويلا در کربلا آمد زينب دوباره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
485
+1
147 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین شد غم بابا تازه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
207
148 متن و سبک نوحه اربعین -( ای برادر غم تو سنگین بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
210
149 متن و سبک نوحه اربعین -( مادر چهِل روز گهواره ات را خالی تکان داده ام به یادت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
236
150 متن و سبک نوحه اربعین -( گهـواره ات آورده ام مادر کجایی اصغرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
224